Abonneren

Hoogwaardige vakinformatie
Metaalvak is hét tweemaandelijks vaktijdschrift voor de gehele metaalsector. Zes keer per jaar wordt het gestuurd naar metaalconstructiebedrijven, plaatbewerkingsbedrijven, verspaningsbedrijven, matrijzenbouwers, lakkerijen, slijperijen, fabrikanten, toeleveranciers, invoerders, groothandelaars, opleidingscentra, adviesbureaus en onderzoeksbureaus.

Iedere editie zal Metaalvak de lezer een nieuwe kijk bieden op actuele technieken, machines, materialen, projecten, producten en ontwikkelingen. Ook wordt er zeer veel aandacht geschonken aan de belangrijkste beurzen in uw sector. Alles komt aan bod.

Abonneren
Ontvang 6x per jaar Metaalvak voor 54 euro per jaar exclusief BTW.

KBC Bank
IBAN: BE80 7310 2514 2977
BIC: KREDBEBB
t.n.v. Louwers Mediagroep BVBA, o.v.v. Metaalvak magazine

Informatie over abonnementen: info@louwersmediagroep.be
Tel. +32 50 36 81 70

Adreswijzigingen
Schriftelijk ten minste drie weken voor verhuizing.

Opzeggingen
Twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode.