01:52
21-02-2018

Wat als … uw robot stilvalt?

Als er iets is waar u als bedrijfsleider allergisch voor bent, dan is het wel een ongeplande productiestilstand. Net daarom investeert u in nieuwe productiemachines en onderhoud. Maar hoe stelt uw robot het eigenlijk? Hij mag dan nooit ziek worden, het eeuwige leven is hem evenmin beschoren. Hoe kan u ervoor zorgen dat uw robot blijft draaien en dat ook uw productie niet stilvalt? Vanuit deze bekommernis stelde ABB in 2017 zijn Connected Services voor. Een geheel van diensten dat waakt over de prestaties van uw robots en nog voor het fout gaat actie laat ondernemen. 

ABB leverde zijn eerste robot af in 1974. Robots met die gezegende leeftijd zullen amper nog actief zijn in de industrie vandaag. Toch beginnen robots van de generaties erna met bijzonder veel draaiuren op de teller de vergrijzing stilaan te voelen. Heeft u al eens stilgestaan bij wat de mogelijke gevolgen van een panne bij uw robot kunnen zijn? Kan u zich dat wel veroorloven? ABB wil robotgebruikers bewust maken van de rol die hun robot speelt in hun productieproces aan de hand van eenvoudige ja- en neenvragen. Een stilstand kan immers niet alleen een impact hebben op de productiecapaciteit en -kwaliteit maar in bepaalde gevallen zelfs onveilige situaties creëren. Het is dan ook geen overbodige luxe om een noodplan klaar te hebben of op tijd stappen te ondernemen. Eenmaal u weet in hoeverre uw robot een kritieke plaats inneemt in de productie, kan u ook gepaste acties op het getouw zetten om die productie te allen tijde veilig te stellen. Desnoods door een back-up robot in de coulissen te laten wachten. Of door een productielijn op te splitsen in twee lijnen, zodat er altijd capaciteit mogelijk blijft.


Alle data die in de robotcontroller gelogd worden, vinden via Connected Services automatisch hun weg naar de MyRobot webapplicatie.

Conditiemeting vermijdt ongepland stilstand
Een robot op gezegende leeftijd hoeft niet noodzakelijk meteen vervangen te worden. ABB heeft een uitgebreid portfolio van diensten ontwikkelt om ervoor te zorgen dat uw robot altijd in optimale conditie blijft of dat u kan ingrijpen vooraleer hij stilvalt. Naast het klassieke periodiek onderhoud, quick scans audits om de toestand van uw robot in kaart te brengen en spelingsmetingen, vormt conditiebewaking hier een belangrijk element in. Dit wordt gebundeld onder ABB Ability Connected Services en heeft intussen zijn nut op de werkvloer al bewezen. Gebruikers hadden hierdoor een kwart minder incidenten en konden tot 60% sneller voor een oplossing zorgen. Alle data die in de robotcontroller gelogd worden, vinden via Connected Services automatisch hun weg naar de MyRobot webapplicatie. Technici van uw bedrijf en van ABB hebben op die manier toegang tot wat er met de robot gebeurt en kunnen bepaalde trends opmerken. Wanneer een vooraf ingestelde grenswaarde overschreden wordt, bijvoorbeeld de temperatuur in de controller, wordt er automatisch een alarm gegenereerd om ter plaatse te controleren wat de mogelijke oorzaak is. Zo kan het probleem dus opgelost worden, vooraleer er een ongeplande stilstand plaatsvindt. Een andere tool in dit pakket is fleetmanagement. De prestaties van uw robots kunnen vergeleken worden om te analyseren waarom bepaalde robots bijvoorbeeld storingsgevoeliger zijn. Ten slotte kunnen de ABB robots ook een nieuw technisch kleedje gestoken worden. ABB kan voor u de controller vervangen, de manipulator of een volledige refurbishment uitvoeren. Dan krijgt u uw oude robot zo goed als nieuw terug.

Tekst Valérie Couplez  |  Beeld ABB

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Lees meer over: ABB , Bedrijfspresentatie , Robotisering

Metaalvak België partners