NLFR

Platform voor de metaal- & staalverwerkende industrie
CMMS voor reactieve, preventieve en predictieve onderhoudsplannen
Door de stap naar onderhoud op een hoger niveau te zetten, wordt het makkelijk om ongeplande stilstanden te vermijden.

CMMS voor reactieve, preventieve en predictieve onderhoudsplannen

Want dat kost geld, handenvol geld. Maar welk onderhoudsplan past het beste voor uw productie? En hoe kan een CMMS (computerized maintenance management system) bijdragen tot een beter onderhoud?

CMMS systemen zijn de manier bij uitstek om onder­houdsprocessen te stroomlijnen. Deze soft­ware biedt vandaag meestal een platform dat toe­gankelijk is zowel via de computer als via tablets of smartphones. Hier­op kunnen bedrijven hun onder­houdswerkzaam­heden inplannen, taken toe­bedelen en de onder­houds­plannen monitoren. Maar hoe die onder­houds­strategie er dan precies uitziet kan enorm verschillen.

Reactief onderhoud

Bij reactief onderhoud wordt er in feite gereageerd wanneer er zich een probleem voor­doet. De grootste uitdaging voor wie deze strategie hanteert zijn net ongeplande stil­standen. Wanneer een bepaalde asset faalt, kan dit enorme gevolgen hebben op de rest van de productie. In het meest ernstige geval komt die volledig tot stilstand en moet uw onderhouds­ploeg overuren draaien om het probleem zo snel mogelijk weer te ver­helpen. Wie wacht tot er iets stuk gaat, alvorens in te grijpen moet relatief weinig tijd en middelen investeren. Aan de andere kant is er weinig controle en kunnen de kosten van herstellingen zwaar oplopen. Hier zal een CMMS weinig toegevoegde waarde bieden.

Preventief onderhoud

Bij een preventieve onderhoudsstrategie voert een bedrijf op geregelde basis onderhoud uit op de assets en machines. De bedoeling is om breakdowns of storingen aan te pakken nog voor ze gebeuren. Het uitgangs­punt van deze strategie is het herkennen van potentiële zwakke plekken die problemen kunnen veroor­zaken en ze tijdig te corrigeren. Een CMMS kan hier perfect bij assisteren. De software kan bijhouden wanneer de preventieve onder­houds­programma’s in­gepland moeten worden en alle data die daar­uit geoogst worden bijhouden op een centraal platform. Op basis van deze gegevens (bepaalde onderhouds­problemen, benodigde reservestukken, tempo waaraan storingen zich voordoen …) kunnen de onderhouds­plannen dan weer verder geopti­maliseerd worden. Preventief onder­houd is interessant voor alle types van bedrijven, ongeacht de schaalgrootte of de sector.

Predictief onderhoud

Predicitief onderhoud kan gezien worden als de volgende stap in onderhouds­plannen. Zonder CMMS zal het echter moeilijk te realiseren vallen. Het gaat er immers om zoveel mogelijk historische data over onderhouds­werkzaamheden te verzamelen. Op basis van die informatie kan een bedrijf immers berekende beslissingen gaan maken wanneer onderhoud nu eigenlijk precies nodig is. Niet op basis van vooraf ingestelde tijdsintervallen, maar op basis van de feitelijke conditie van de assets. Het vraagt wel om een initiële investering alvorens het te kunnen implementeren. Men moet immers over de juiste technologie beschikken die data kan aanreiken. Denk bijvoorbeeld aan vibratie- of temperatuurmetingen in lagers die kunnen voorspellen wanneer er een storing zal optreden. Die investeringskost kan kleinere bedrijven misschien afschrikken maar het is belangrijk om de winst voor ogen te houden die op langere termijn mogelijk is. Predictief onderhoud maakt het immers mogelijk om de betrouw­baar­heid van installaties en de efficiëntie van het onder­houd gevoelig te verhogen en de onderhouds­kosten te optimaliseren.

Conclusie

Je hoeft helemaal geen raketgeleerde te zijn om aan preventief of predictief onder­houd te doen. Het zijn strategieën die zich heel een­voudig laten integreren in een CMMS om erover te waken dat machines en assets op de juiste manier onder­houden worden. Door deze stap naar onder­houd op een hoger niveau te zetten, wordt het makkelijk om ongeplande stil­standen te vermijden.  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details