Metaalbewerkingsvloeistoffen
01:57
24-02-2017

Metaalbewerkingsvloeistoffen met oog voor het milieu en uw budget

Bedrijven worden vanuit de overheid steeds meer gestimuleerd om regenwater op te vangen en te hergebruiken bij sanitaire voorzieningen, onderhoudswerken … Het teveel aan bufferwater kan echter ook economisch interessante mogelijkheden bieden. Zo is Unil Lubricants erin geslaagd een nieuwe metaalbewerkingsvloeistof te ontwikkelen die zich perfect laat mengen met regenwater zonder dat hier extra schuimvorming bij optreedt. Minder verspilling, dus goed voor het milieu. Met het oog op een duurzaam productportfolio ontwikkelde de R&D-afdeling van Unil Lubricants tevens nieuwe formulaties. Het bedrijf kan nu voor elk metaalbewerkingsproces ook een boorvrije alternatieve emulsie aanbieden.

In 2013 kwam er een verordening van de Vlaamse Overheid die bij nieuwbouw bij zowel particulieren als bedrijven de opvang van hemelwater verplicht (afhankelijk van de oppervlakte van de nieuwbouw). De verordening bevat onder andere de verplichting om een hemelwaterput te plaatsen en de regen- en afvalwaterafvoer te scheiden. Hiertoe zijn ook de minimale dimensioneringscriteria waaraan hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen moeten voldoen, opgenomen. Provinciale en gemeentelijk stedenbouwkundige verordeningen kunnen bijkomende eisen stellen bovenop de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. Verder raadt de brandweer in een heel aantal gemeenten ook aan om bufferwater te voorzien dat kan worden aangewend in geval van nood.

Metaalbewerkingsvloeistoffen

Metaalbewerkingsemulsie combineert met regenwater
Veel metaalbewerkingsbedrijven zouden uit ecologische en economische redenen hun teveel aan bufferwater ook graag inzetten voor het mengen van de metaalbewerkingsemulsies. Regenwater is echter zeer zacht water (0 tot 1° Duitse hardheid), terwijl gewoon drinkwater 8 tot 20° Duitse hardheid is. Bij het vervaardigen van de emulsie met regenwater traden tot nu toe steevast problemen op door een teveel aan schuimvorming. Unil Lubricants is er echter in geslaagd om een nieuwe metaalbewerkingsemulsie te ontwikkelen die perfect kan ingezet worden via vermenging met regenwater. Het gloednieuwe product Safecut E209NT SX werd voorzien van een unieke mix aan anti-schuimadditieven. Dit product garandeert dus een perfecte metaalbewerking bij elke waterhardheid. Deze emulsie is geschikt voor de bewerking van alle metalen met uitzondering van gietijzer.

Metaalbewerkingsvloeistoffen

Boorvrije alternatieven
Safecut AERO 400 is een boorvrije halfsynthetische micro-emulsie die geschikt is voor het draaien, zagen, frezen en boren van rvs en aluminium. Hoewel deze oplosbare olie speciaal werd ontwikkeld voor de luchtvaart, kan dit product ook ingezet worden voor alle moeilijke bewerkingen op deze metalen. Zeker voor bewerkingen waarbij oppervlakteafwerking belangrijk is. Aan de hand van de zeer specifieke eigenschappen en de hoge eisen die de luchtvaartindustrie aan Unil Lubricants gesteld heeft, voldoet dit product aan alle specificaties van AEROSPACE ASN 42.302. Om die reden is deze metaalbewerkingsolie dan ook bijzonder goed bestand tegen hoge druk.

Metaalbewerkingsvloeistoffen

Safecut M 150 NT is een boorvrije biostabiele micro-emulsie die in water een doorschijnende micro-emulsie vormt. Ze dient voor algemene bewerkingen en is zowel geschikt voor hard als voor middelhard water. De opvolger van de Safecut M 140 NT, die dankzij zijn vernieuwde additieven en aangepaste formule nog smediger is geworden, krijgt hierdoor een verbeterde standtijd en een verhoogde duurzaamheid. Deze olie is een universeel product. Zo is ze uitmuntend bij toepassingen voor frezen, draaien en tappen op onderdelen voor machines waaronder weefgetouwen en landbouwmachines. De universaliteit van Safecut M 150 NT kenmerkt zich ook aan de hand van de verschillende materialen die met deze emulsie bewerkt kunnen worden. Zo is ze geschikt voor alle gele metalen, aluminium, staal en legeringen, rvs en zelfs titanium.

Metaalbewerkingsvloeistoffen

Ten slotte beschikt het boorvrij gamma met Stargrind 80 NT ook over een volsynthetische slijpvloeistof die geschikt is voor professionele en zware bewerkingen van staal en zijn legeringen. Deze emulsie geeft een extra bevochtigend effect wat voor een uitstekende koeling en bescherming van het slijpwiel zorgt.

Metaalbewerkingsvloeistoffen

Tekst: Valérie Couplez  Beeld: Unil Lubricants

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Lees ons « Privacy statement » voor nadere informatie.

Metaalvak België partners

Mewa Dynamic-collectie3D-printen