Tag Archives: ERP-software

Waarom elk groeiend maakbedrijf ERP-software nodig heeft

Lees het gehele artikel

Een groot deel van de metaalindustrie maakt al jaren gebruik van ERP-software om bedrijfsprocessen te stroomlijnen. Dat levert verschillende voordelen op: meer efficiëntie, kostenverlaging en kortere doorlooptijden. Toch zijn er nog veel productiebedrijven die niet beschikken over een ERP-systeem. ‘ERP is alleen voor grote bedrijven’, is een veelgenoemde reden. Maar is dat wel zo? Integendeel! Er zijn meerdere redenen waarom juist groeiende metaalbewerkers ERP-software nodig hebben.

De zaken gaan al een tijdje goed in de metaalindustrie en daar plukken onze metaalbedrijven de vruchten van. Het gevolg? Groei in het personeelsbestand en dus groei van het gehele bedrijf. Waar het voor bedrijven met een klein personeelsbestand en slechts een paar gedefinieerde processen wat makkelijker is het overzicht te bewaren, is dat voor groeiende metaalbewerkers anders. Wanneer een organisatie groeit in medewerkers, producten en/of diensten wordt het lastiger de verschillende processen efficiënt in goede banen te leiden. Doordat de processen niet vastgelegd zijn in bijvoorbeeld systemen, raakt het overzicht snel kwijt. De efficiëntie gaat verloren, doorloop-tijden worden langer, de klanttevredenheid gaat achteruit … Kortom: het effect op het functioneren van de organisatie is groot in negatieve zin. Met een ERP-oplossing stroomlijn je de processen en automatiseer je verschillende handelingen in dit proces. Dit brengt het overzicht in de organisatie en zorgt voor tijdsbesparing.

En ander groot voordeel van het gebruiken van ERP-software, is dat de verschillende afdelingen efficiënter met elkaar gaan samenwerken.

 

Sturen op basis van feiten

De verschillende bedrijfsprocessen binnen de organisatie leveren data op. Waar deze data bij kleinere metaalbedrijven eerst nog handmatig verzameld en gestructureerd kan worden, wordt dat in de groeifase steeds lastiger. Groeiende bedrijven ontsluiten namelijk steeds meer data uit de nieuwe processen, producten en/of diensten. Het handmatig structureren en opslaan wordt dan onbegonnen werk. Het gevolg hiervan is dat, naast dat je het overzicht kwijtraakt, de kwaliteit van de data achteruit gaat. Data is niet accuraat en up-to-date, waardoor het bijsturen van de organisatie steeds meer plaats gaat vinden op basis van data uit het verleden en onderbuikgevoel, in plaats van op realtime gegevens. Wanneer een metaal-
bewerker ERP-software gebruikt, wordt data op één plek gestructureerd opgeslagen. Medewerkers werken in één systeem, waardoor de juiste informatie altijd toegankelijk is. Doordat ERP-software integreert met andere softwarepakketten en applicaties, wordt de juiste data ook op één plek verzameld. En dat in real-time. Hierdoor is overal en altijd zichtbaar hoe de organisatie ervoor staat en waar het beter kan.

Efficiënt samenwerken

En ander groot voordeel van het gebruiken van ERP-software, is dat de verschillende afdelingen efficiënter met elkaar gaan samenwerken. Doordat een ERP-systeem de basis is van de organisatie en alle informatie hier zoals gezegd opgeslagen wordt, heeft iedere afdeling toegang tot de juiste informatie. Medewerkers worden hierdoor minder afhankelijk van elkaar en de kans op het maken van fouten, door bijvoorbeeld verkeerde dubbele invoer, neemt af.

Investeren in een ERP-systeem is een strategische keuze die de organisatie in de jaren erna naar een hoger plan moet kunnen tillen.

 

Doorgroeimogelijkheden

Het belangrijkste van alles is dat een goed ERP-systeem meegroeit met jouw organisatie. Investeren in een ERP-systeem is een strategische keuze die de organisatie in de jaren erna naar een hoger plan moet kunnen tillen. Het belang van het kiezen voor het juiste ERP-systeem is dan ook belangrijk.

Weten wat Ridder iQ voor jouw metaalbedrijf kan betekenen?

Maak kennis met de Ridder iQ ERP-software van Trivest Software Group. Deze ERP-software is gebouwd op de nieuwste softwaretechnologieën en ontwikkeld vanuit de praktijk vóór de praktijk. Het bundelt meer dan 35 jaar ervaring in de klantordergestuurde metaalindustrie. Sinds 1982 automatiseert en optimaliseert Ridder iQ meer dan 1.000 maakbedrijven. De klanten behalen voordelen op het gebied van onder andere efficiëntie, het verkorten van doorlooptijd en kostenverlaging.   

Een ERP-systeem voor de metaalbewerkingsindustrie

erp
Lees het gehele artikel

Wat zijn de belangrijkste functionaliteiten van een ERP-systeem voor bedrijven in de metaalverwerkende industrie? We bekijken deze functies en leggen uit waarom ze moeten worden overwogen bij de implementatie van een ERP.

Materiaalbeheer

Materiaallevering is een van de meest gebruikte voor de metaalverwerkende industrie. Naast het vaststellen van de benodigde hoeveelheden en artikelen en de bestemming daarvan, moeten goederenontvangsten worden gecontroleerd, opgeslagen en getransporteerd. Met geschikte ERP-software houdt men het hele materiaal en de waarde stroom in een bedrijf in verschillende gebieden bij. Bovendien kan het magazijn optimaal worden beheerd via de software en kunnen de goederenbewegingen en de betreffende voorraden worden gevolgd en vastgelegd. Hiertoe worden alle voorraadwijzigingen, evenals het materiële verbruik en de nog beschikbare voorraden, in real-time toegewezen aan financiële boekhouding en kostenberekening. Op dezelfde manier kan op elk moment via een geïntegreerd batch- en serienummerbeheer worden getraceerd welke componenten of groepen in welk product zijn geïnstalleerd.

Warehouse management

Duidelijke suggesties tijdens het picken van goederen kan werknemers tijd en dus geld besparen. De juiste opslagplaatsen kunnen sneller worden gevonden en beheerd, zelfs als meerdere magazijnen op verschillende locaties worden beheerd. ERP-systemen ondersteunen ook tijdens inventarisatie. De wettelijke inventarisatie wordt aanzienlijk vereenvoudigd en kan optioneel worden uitgevoerd op een permanente of referentiedatumbasis. Tegelijkertijd blijven de magazijnprocessen en de boekingen parallel lopen, zodat de bedieningsprocedures niet worden verstoord. Alle gegevens die in het materiaalbeheer via het ERP-systeem worden verzameld, kunnen ook worden geëvalueerd en geanalyseerd, zodat processen kunnen worden geoptimaliseerd.

Planning

Het begeleiden van materiaalbeheer, evenals alle andere processen in een metaalbewerkend industrieel bedrijf, is het absoluut naleven van deadlines. Naast het vereiste materiaal moeten de juiste tools en het juiste personeel beschikbaar zijn op het geplande tijdstip. Dit optimaliseert niet alleen de productietijden maar ook hun kosten. ERP-systemen helpen bijvoorbeeld bij het plannen van leveringsdatums en doorlooptijden. Dit gebeurt via multi-resource planning, waarbij het systeem niet alleen wijst op een schaarse of overbelaste resource, maar ook oplossingen inbrengt in de vorm van geprioriteerde jobs of alternatieve resources.

Demand planning

Het systeem helpt ook om optimaal te reageren op fluctuaties of dalingen van de vraag. Dit creëert een flexibel plan dat beter aansluit op de feitelijke productiesituatie en helpt knelpunten te voorkomen. Als gevolg hiervan wordt het productieproces veel flexibeler en heeft het naast uitbestede werkorders ook eigen parallelle processen en wijzigingen in schema’s in zicht.

Bovendien kunnen complexe afhankelijkheden van processen worden gevisualiseerd, waardoor inzichtelijk wordt hoeveel tijd nodig is, waar en voor welke stap, voordat de volgende kan worden gestart. Bovendien is de planning van het productieprogramma gericht op alle lange termijn behoeften van het bedrijf, zodat een betrouwbaar afleveringsschema door het systeem kan worden afgerond. Uiteindelijk kan de synchronisatie van al deze gebieden al vanuit de klantorder een betrouwbaar datumoverzicht worden.

Calculatie

Om de winstgevendheid van uw bedrijf adequaat en goed onderbouwd te kunnen beoordelen, zijn geavanceerde analysetools vereist. Met behulp van een controller kunnen ERP-systemen snel en nauwkeurig alle benodigde bedrijfsgegevens analyseren, zodat het management beslissingen kan nemen op basis van gefundeerde cijfers. Hoe meer modules er in één ERP-systeem zijn geïntegreerd, hoe beter het systeem dergelijke evaluaties kan uitvoeren en hoe nauwkeuriger de cijfers die helpen bij de besluitvorming. In dit geval kan een dergelijke winstgevendheidanalyse op verschillende dimensies worden gemaakt. Of het nu alleen voor deelgebieden is of voor het hele productieproces, het management krijgt feiten en cijfers die de basis vormen voor een gedetailleerde berekening.

Rapportage

Deze analyses kunnen op ad-hoc basis worden gemaakt en bieden een up-to-date overzicht op basis van real-time gegevens – en in het hele bedrijf. Door eenmaal gegevens in te voeren en te synchroniseren met alle andere gebieden en systemen worden fouten voorkomen. Ook kunnen gegevens van andere systemen eenvoudig worden geïntegreerd en verwerkt in het nieuwe systeem. Dit bespaart niet alleen een lager foutenpercentage maar ook enorme tijd. Gedetailleerde kostenberekening illustreert op transparante wijze de kosten- en opbrengstensituatie en zorgt voor een effectieve planning. Bovendien worden rapporten gemaakt die de bedrijfsprocessen helpen beheersen.

Als u meer informatie wilt over een ERP-systeem voor de metaalbewerkingsindustrie of, in het algemeen, meer over de toepassingsmogelijkheden van ERP-software, bezoekt u ons op www.erpoverzicht.nl.

Ga voor hogere efficiëntie en gestroomlijnde bedrijfsprocessen met ERP-software

connectivity-kopieren
Lees het gehele artikel

De maakindustrie bestaat uit een breed palet aan complexe bedrijfsprocessen. Het geordend aansturen en stroomlijnen van deze processen is lastig en tijdrovend. Automatisering kan dan zorgen voor overzicht, een hogere efficiëntie, een hogere effectiviteit en kostenbesparing. Trivest Software Group streeft ernaar deze kritische bedrijfsprocessen in de klantordergestuurde maakindustrie te automatiseren en te optimaliseren. Als ERP-marktleider heeft Trivest Software Group een ERP-oplossing kunnen ontwikkelen die naadloos aansluit op de bedrijfsprocessen van uw maakbedrijf.

Ridder iQ bundelt de kennis en praktijkervaring die sinds 1982 is opgedaan en is gebouwd op de nieuwste softwaretechnieken als .NET, C# en Microsoft SQL. Het pakket is letterlijk ontstaan uit en gebouwd voor de praktijk, zowel uit eigen ervaring als door input van alle klanten in de loop der jaren. Ridder iQ beschikt daarom altijd over de functionaliteit waar u behoefte aan heeft. Deze ERP-oplossing sluit dus naadloos aan op uw praktijk. Ridder iQ is de spil binnen elk maakbedrijf. Met deze oplossing worden alle kritische bedrijfsprocessen binnen uw maakbedrijf gestroomlijnd en verloopt de informatievoorziening efficiënter en effectiever.

Trivest Software Group Artikel ERP Software Vakblad Metaal Vak België

Door deze complete basis, kan een zeer breed palet aan bedrijfsprocessen in de maakindustrie ondervangen worden in Ridder iQ.

 

In de basis al compleet

Ridder iQ bevat in de basis al enorm veel functio-naliteiten. Zo beschikt het pakket over een zeer uitgebreide CRM-functionaliteit met een integratie naar Exchange en Outlook, een aankoop- en verkoopadministratie, voor- en nacalculatie, stuklijsten en calculatie, werkvoorbereiding, stockadministratie, urenadministratie, documentbeheer, geïntegreerde rapportontwerper en een rechtensysteem. Uiteraard compleet geïntegreerd met de Microsoft Office producten. Als een van de eerste ERP-leveranciers, heeft Ridder iQ de analysesoftware van QlikSense geheel geïntegreerd. Deze functionaliteit stelt u in staat behoefteanalyses en overzichten te genereren op elk gewenst gebied. Het maken van belangrijke beslissingen kan hierdoor gedaan worden op basis van realtime en betrouwbare informatie. Door deze complete basis, kan een zeer breed palet aan bedrijfsprocessen in de maakindustrie ondervangen worden in Ridder iQ. Gezien de verwachting dat bedrijven twee keer zo snel keuzes moeten maken op basis van vier keer zoveel informatie, maakt Ridder iQ uw maakbedrijf klaar voor de toekomst.

Trivest Software Group Artikel ERP Software Vakblad Metaal Vak België

Door de kennis en ervaring op het gebied van automatiseren, heeft Trivest Software Group een unieke implementatiemethodiek weten te ontwikkelen. Dit heeft ervoor gezorgd dat ruim 95% van de implementaties binnen vooraf opgesteld budget en scope afgerond worden.

 

De juiste informatie, realtime, op de juiste plaats

Ridder iQ schotelt u realtime informatie voor. Binnen het pakket is het mogelijk schermen zo in te richten, dat elke gebruiker de informatie kan zien die voor hem relevant is. Had er al een koopdeel binnen moeten zijn? Of dreigt een order onder de gewenste marge te komen? Ridder iQ laat het direct zien, waardoor zoeken naar informatie verleden tijd is. Ridder iQ is standaard verkrijgbaar in verschillende talen. Daarnaast is ‘Connectivity’ één van de pijlers van Ridder iQ. Met de state-of-the-art integratie tooling zijn er tot op heden meer dan honderd integraties gemaakt met derden: van leveranciers, over PLM-integraties tot het aansturen van machines. En voor maakbedrijven die geen heel uitgebreid ERP-pakket nodig hebben om de bedrijfsprocessen te ondervangen, is er Ridder iQ Slim. Een afgeslankte doch zeer complete versie die de ideale oplossing is voor bedrijven tot 25 werknemers. Het ondersteunt uw volledige proces vanaf een aanvraag tot een factuur

Unieke implementatiemethodiek

Trivest Software Group Artikel ERP Software Vakblad Metaal Vak België

Ridder iQ schotelt u realtime informatie voor. Binnen het pakket is het mogelijk schermen zo in te richten, dat elke gebruiker de informatie kan zien die voor hem relevant is.

 

Door de kennis en ervaring op het gebied van automatiseren, heeft Trivest Software Group een unieke implementatiemethodiek weten te ontwikkelen. Deze methodiek is uitgesplitst per branche en complexiteit van een bedrijf en zijn processen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een speciaal ontworpen implementatiedocument. Het omvat een analyse van de bedrijfsprocessen in een blauwdruk, zodat u precies weet hoe uw bedrijf geautomatiseerd wordt met Ridder iQ. Dit heeft ervoor gezorgd dat ruim 95% van de implementaties binnen vooraf opgesteld budget en scope afgerond worden. Dit is uniek in het ERP-landschap. Omdat u baat heeft bij een efficiënte implementatie en zo min mogelijk procesverstoringen, wordt u begeleid door een projectteam. Het projectteam fungeert tijdens het proces als aanspreekpunt en zorgt voor een gedegen oplevering naar support.