Magazines / Nr 01 2016

Nr 01 2016

De maakindustrie als motor van de economie
Op donderdag 4 februari zagen zeven bedrijven zich bekroond tot factory of the future. Ze slaagden er in om hun competitiviteit te verhogen aan de hand van de geïntegreerde transformatieprojecten die Sirris en Agoria naar voren schuiven in het Made Different programma. Dat maakt ze niet alleen tot voortrekkers in de Belgische maakindustrie. Het zijn bedrijven die ook op het internationale toneel hun mannetje kunnen staan. Herman Derache, algemeen directeur van Sirris omschreef ze als volgt: “Ze hebben slim geïnvesteerd in onder andere de verdere automatisering en digitalisering van hun productieapparaat en in hun medewerkers. Daardoor bevinden ze zich nu in poleposition om ook in de wereld van morgen zodanig flexibel, performant en kostenefficiënt te zijn dat ze op concurrentiële wijze kunnen innoveren en zo productieactiviteiten verankeren in ons land.”

De maakindustrie moet niet in het verdomhoekje gaan staan maar mag zich terecht op de borst kloppen met zo een leden. Dat vindt ook Charles Beaduin, CEO van de West-Vlaamse wereldspeler in textielmachines Van de Wiele: “Ze is de motor voor heel wat economische activiteit. Ze neemt het merendeel van de bedrijfsinvesteringen in onderzoek en ontwikkeling voor haar rekening, helpt buitenlandse investeringen en kapitaal aantrekken en draagt in aanzienlijke mate bij tot jobcreatie. Kortom, we hebben er alle belang bij om de maakbedrijven die een voortrekkersrol op zich nemen te steunen en er alles aan te doen, opdat nog meer bedrijven zich kunnen ontwikkelen.” De Belgische maakindustrie heeft duidelijk meer dan één parel aan zijn kroon. Om ondanks de hoge loonlasten concurrentieel te blijven, hebben bedrijven ingezet op creativiteit en flexibiliteit, zonder daarbij hun menselijk kapitaal uit het oog te verliezen. Er bestaan weldegelijk oplossingen, maar dan moeten bedrijven in beweging blijven. Net wat deze zeven factories of the future bewijzen. De bekroning mag niet het eindpunt van hun transformatie betekenen. Eerder een stimulans om op hetzelfde elan door te gaan.

Dergelijke industriële voortrekkers kunnen dus de hele sector op sleeptouw nemen. Op één voorwaarde: bedrijven moeten leren leren van bedrijven. De genetwerkte wereld van vandaag reikt voorbij de muren van de eigen onderneming, de eigen sector en de eigen landsgrenzen. De maakindustrie moet met een open vizier op zoek gaan naar meer samenwerking en synergie om productieprocessen te stroomlijnen. Een bezoek aan de TechniShow kan een eerste stap in deze ontdekkingstocht worden. De volledige keten, van machineleveranciers tot onderaannemers, tekent er present met innovatieve producten en diensten en interessante seminaries om lering uit te trekken. Mis deze hoogmis van de Nederlandse maakindustrie niet.

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: