Magazines / Nr 02 2018

Nr 02 2018

Maken mogelijk maken
Na een week van vrieskou kan je er in het noorden van Nederland altijd donder op zeggen dat de schaatsgekte zal toeslaan. De (toekomstige) bewegingen van de thermometer worden nauwlettend bestudeerd om te zien of de mythe van de Elfstedentocht nog eens werkelijkheid zou kunnen worden. Ooit weer. In de metaalsector houden ze het hoofd gelukkig koeler. Vlaggen noch sjaals worden uit de kast gehaald, zelfs loftrompetten en voorpaginanieuws hoeven niet. Nochtans hebben de opeenvolgende kwartalen van groei en goed gevulde orderboekjes de spanning wel opgebouwd in de metaalindustrie. Het lijkt een eeuwigheid geleden dat het ijs er nog zo goed heeft bijgelegen voor de TechniShow. Dat er reikhalzend wordt naar uitgekeken lijkt dan ook een understatement. Niet alleen de machines maar de hele sector zal er onder spaan staan.

Door de snel voortschrijdende technologie en de explosie aan nieuwe tools die metaalbewerkers ter beschikking krijgen, is het belangrijker dan ooit om een ijkpunt te hebben. Geen uitgestippelde weg, want daarvoor verschillen onze bedrijfsprocessen te zeer, maar een vertrekpunt en een visie om de navigatie tot een goed einde te brengen. De organisatie van de TechniShow reikt alvast twee richtingen aan. Smart Industry mag zich de meest voor de hand liggende noemen. We moeten niet zozeer een snellere machine laten aandraven, de echte winst ten opzichte van concurrenten ligt in het slimmer worden, in het zien van het volledige plaatje binnen het eigen bedrijf. Dus ook de voorbereiding, de wachttijden en andere verdoken elementen die de doorlooptijden geen deugd doen. Wie daar 10% van afknabbelt zal pas echt het verschil maken.

Maar verrassender nog, zeker in een hogeloonland als het onze, is dat mensen het verschil zullen maken. Automatisering mag dan wel vanaf het kansel in elke technologiekerk gepredikt worden als het antwoord op kleinere seriegroottes, strengere kwaliteitseisen en mass customization, ze moet nog altijd ten dienste staan van operatoren, productieverantwoordelijken, planners, engineers, productontwerpers … wat is anders het nut? Wie digitaliseert voor de vorm zal een hele hoop bits en bytes ter beschikking krijgen maar geen toegevoegde waarde. Het wordt een volledig ander verhaal wanneer de operator de optimale parameters te weten komt voor zijn machines en zijn producten. Of wanneer de productieverantwoordelijke het overzicht kan bewaren over hoe ver het staat met elk order en de planner met één druk op de knop op de best mogelijke planning genereert. De engineer en de productontwerper kunnen op hun beurt de hulp krijgen van simulatiesoftware om te weten of nieuwe producten en machines op elkaar zijn afgestemd, nog voor er een cent is geïnvesteerd in materiaal.

Mensen dus. Kijk maar naar de Fabrieken van de Toekomst die Agoria en Sirris gevonden hebben. Gezamenlijk investeerden deze twintig parels aan de kroon van onze industrie 565 miljoen euro in digitalisering, automatisering en capaciteitsuitbreiding. Wat blijkt, over dezelfde periode werden tegelijkertijd 13% extra jobs gecreëerd. En dat geldt des te meer voor kmo’s. Onder de twintig bekroonden, maar liefst dertien kmo’s. Zij investeerden samen bijna 160 miljoen euro en zagen de werkgelegenheid met maar liefst 43% toenemen. Mensen dus!

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: