Magazines / Nr 03 2017

Nr 03 2017

De kunst van het lassen
Volgens de dikke Van Dale is lassen niks meer of niks minder dan het verenigen van metalen door druk of samensmelting van de randen. Fluitje van een cent, zou je afgaand op de definitie kunnen denken. Wie zelf echter al met een lastoorts in de hand gestaan heeft, zal weinig herkennen van deze eenvoud. Het vergt immers de nodige vaardigheid om twee of meerdere metalen in perfecte harmonie te laten culmineren. Het zijn nu eenmaal ‘levende’ materialen die reageren op veranderingen in hun omgeving. De temperatuur net wat hoger, de boog net wat korter, de druk net wat hoger … elk klein schakeltje in de keten kan een verschil opleveren in het eindresultaat. De lasser moet dus sterk in zijn schoenen staan om consistent kwalitatief werk af te leveren, vandaag toch een steeds luider klinkende eis van klanten.

Maar net die expertise die lassen tot een kunst verheft ebt stilaan weg uit de industrie, net nu ze belangrijker is dan ooit. Heel wat ‘oude rotten’ mogen de komende jaren gaan genieten van een welverdiende rust. De instroom van technisch geschoolde jongeren zal echter niet volstaan om hen allemaal te vervangen. Daarom staat ook een leger lasrobots te popelen om de werkvloer op te mogen. Een ideaal antwoord op het grotere seriewerk of repetitieve lasklussen. Maar wie elke dag een andere las te leggen heeft, zal daar minder soelaas in vinden. Men kan echter moeilijk verwachten dat jongeren die net de schoolbanken verlaten hebben over dezelfde bagage beschikken als mannen en vrouwen die meer dan dertig jaar in het vak gestaan hebben. En dit geldt niet alleen voor lassen, de denkoefening gaat tevens op voor andere manuele bewerkingen zoals bijvoorbeeld polijsten, maar evengoed voor het bedienen van bijvoorbeeld draai- en freesmachines. De fijnere finesses van metaalbewerking leer je eerder op de werkvloer, minder in een klaslokaal.

De enige weg naar een tevreden klant loopt dan over automatisatie, maar dan wel in de ruimste zin van het woord. Dat begrip spreidt zijn vleugels namelijk veel verder dan robottechnologie. Het omvat een hele resem mogelijke technische oplossingen die een deel van het werk overnemen, bij voorkeur de repetitieve of ergonomisch belastende taken. Voor verspaningsmachines kan dat bijvoorbeeld een automatisch laadsysteem zijn, maar evengoed technologie die de gereedschapswissels overneemt van de operator. Ook in het lassen liggen er andere mogelijkheden dan robots. De fabrikanten van lasapparatuur zetten immers hard in op intelligentie, ingebouwd in hun producten. Want hoe slimmer de lastoestellen worden, hoe meer ze het beheersen van het lasproces kunnen overnemen, zodat de lasser zich helemaal kan toeleggen op de las zelf. De machine zorgt dan voor een zo stabiel mogelijke lasboog, wat voor een kwaliteitsinjectie zal zorgen. En zelfs de meer ervaren lassers krijgen er zo een instrument bij dat hun productiviteit ten goede zal komen.

Wie de stap naar het ‘maken’ van de toekomst wil zetten, hoeft dus niet noodzakelijk grote stappen te zetten. Fabrikanten helpen u een heel eind op weg met oplossingen die uw productieproces kunnen slimmer, sneller en efficiënter maken. Niet louter om te snijden in de loonkost, maar wel om alle elementen in het geheel, operatoren en machines, in volle harmonie te laten samenwerken. Net wat een goede las moet zijn.

Veel leesplezier!

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: