Magazines / Nr 04 2016

Nr 04 2016

De robots komen eraan
Er is al veel gezegd en geschreven over robots. Doemdenkers en filmmakers portretteren robots graag als de ondergang van het menselijk ras. Cultuurpessimisten gaan nog net niet zo ver en beschuldigen ze ‘louter’ van het stelen van jobs. ING België voorspelde in een studie in 2015 dat de helft van de jobs binnen twintig jaar vervangen zou worden door robots of computers. In totaal werden 420 beroepen op een wetenschappelijk onderbouwde manier onder de loep genomen. Maar voor nuance was weinig plaats in het debat, met drukke krantenkoppen. Dat de cijfers een omzetting waren van een Amerikaanse studie bijvoorbeeld waar men het aantal beroepen moest terugschalen van meer dan 700 naar 400, waarbij traditionele dorpshoofden chief executives werden.

Het valt echter niet te betwisten dat automatisering in het algemeen en robots in het bijzonder de arbeidsmarkt danig dooreen zullen schudden. Dat staat voor iedereen buiten kijf. Maar men hoeft ook allerminst een sociaal bloedbad te vrezen. Want hoeveel jobs ze ook kosten, robots zullen er ook creëren. Zo bleek uit een studie van de KU Leuven. Voor elke nieuwe job in de hoogtechnologische sector, komen er in dezelfde regio vier andere jobs bij. Het beschikbare werk zal met andere woorden niet verdwijnen, maar een andere invulling krijgen. Gedaan met vervelende repetitieve taken of ergonomisch belastende arbeid, schreeuwen de believers dan. Zij voorspellen dat operatoren in de toekomst de handen vrij zullen krijgen voor meer kwaliteitscontrole en meer creativiteit. Jobs die vandaag misschien nog niet bestaan in kmo’s.

Maar daar liggen net de opportuniteiten voor onze volledige maakindustrie. Wie snel kan inspelen op veranderende tijden, heeft volgens Newton en zijn survival of the fittest theorie de toekomst. Met robots zal dat net zo gaan. Dat betekent in de eerste plaats een heruitvinden van de verschillende opleidingen in de metaaltechnische sector. Vooraleer je creatief aan de slag kan met bewerkingsmachines moet wel de basis van de verschillende technieken beter gekend zijn dan vandaag vaak blijkt op de werkvloer. Bovendien moeten andere ‘ruwe’ talenten ontgonnen worden en opgeblonken tot sprankelende diamanten. Programmeren bijvoorbeeld, want met automatisering en robotisering doet ook een verregaande digitalisering van de werkvloer zijn intrede.

Van zodra we dat nieuwe peloton van werkkrachten hebben klaarstaan, moeten ook de bedrijven zich voorbereid hebben op een andere manier van werken. ING Nederland onderzocht welke impact robotisering zou hebben op de Nederlandse economie, een economie die zich samen met de Scandinavische landen sowieso voorloper mag noemen met robots. Het rapport ziet meer kansen dan bedreigingen voor bedrijven om met robots en aangepaste arbeidskrachten een productiviteitsverhoging te realiseren. Kwalitatievere producten fabriceren voor minder geld dus. Net wat de hogeloonlanden nodig hebben om de maakindustrie in eigen regio te houden. Want ook in het Verre Oosten zitten ze niet stil. Robots bieden in China bijvoorbeeld het perfecte antwoord op de steeds ouder wordende werkpopulatie en haar verzuchtingen naar meer ergonomie.

Vooral de ‘nieuwste’ rage in robotland, de collaboratieve robot, krijgt daar snel vaste voet aan de grond. Het is dus zaak hier geen tijd te verspillen met de toekomst te vrezen, maar ze te omarmen en een leidende rol op te nemen. We kunnen Nederland ook in de sport de baas.

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: