Magazines / Nr 04 2019

Nr 04 2019

Dat de spanen er van af mogen vliegen

September voor de deur. Een maand om uw hart voor op te halen, en niet alleen omdat de kinderen weer naar school mogen. Elke twee jaar staat er dan immers een nieuwe editie van de EMO op het programma, ’s werelds grootste schouwtoneel voor alles wat metaalbewerking in het algemeen en verspaning in het bijzonder aan gaat. Wie zich aan een rist van innovatieve machines verwacht, zal uiteraard niet bedrogen uitkomen of op zijn honger blijven zitten. Daar hebben de fabrikanten hard genoeg voor gewerkt. Machines die bovendien in spaanactie te zien zullen zijn.

Toch zullen de meest opvallende sprongen vooruit deze keer van de software komen. Het thema ‘slimme technologie om de productie van morgen aan te drijven’ licht wat dat betreft al een tipje van de ijsberg. Ook in metaalbewerking of misschien zelfs zeker in metaalbewerking is integratie van intelligentie, artificieel of niet, nu al aan de orde. Net omdat onze industrie anderen al jaren geleden is voorgegaan op dit pad. De introductie van CNC-machines vanaf de jaren 70 was eigenlijk de eerste stap in een digitaliseringstraject. Zonder basisdata over de machine, het werkstuk en het gereedschap zouden er geen g-codes, hoe eenvoudig ook, kunnen worden geschreven. Wat we vandaag oogsten aan data oogt natuurlijk een stuk indrukwekkender, maar de basis was gelegd.

In de daaropvolgende decennia heeft de digitaliseringsgolf zich alleen maar verder gezet, ook al merkten we dat eigenlijk amper en al zeker niet onder dat label. Connectiviteit en visibiliteit zijn de volgende drempels die we genomen hebben. Het volstond niet meer om louter dingen te produceren, we wilden ook inzicht krijgen in wat er aan het gebeuren was op de werkvloer en in de machines. Programma’s werden complexer dus was er nood aan meer data om kostbare fouten te gaan vermijden. Onder andere meettasters en sensoren werden toegevoegd om die te verzamelen tijdens het productieproces en terug te koppelen naar de machine.

Sinds het begrip Industrie 4.0 enkele jaren geleden geïntroduceerd werd, zijn we om de oren geslagen met alles digitalisering. We weten nu wat er gebeurt in de machine maar ook waarom het gebeurt. Elke schakel in de productieketen wordt transparant gemaakt door analysetools los te laten op onze data, het liefst in de cloud. We destilleren er nieuwe diensten en services uit en optimaliseren ons productieproces. Of toch de pioniers. Technologie heeft nu eenmaal wat tijd nodig om de volledige markt te penetreren. Wat op de EMO nu centraal zal staan is hoe machines dankzij intelligentie kunnen gaan voorspellen wat er zal gebeuren. In een volgende fase zullen ze ook autonoom beslissingen kunnen nemen om zich hieraan aan te passen. Dreigt het gereedschap te slijten net voor het einde van de productiebatch? Dan kan de snelheid bijvoorbeeld misschien wat lager om het nog net uit te zingen.

Dus vergaap u op de EMO aan de wondere wereld van wat mogelijk zal zijn de komende jaren. Maar vergeet ook niet dat de stappen naar machine learning en AI minstens even belangrijk zijn. Eerst
stappen dan lopen.

Veel leesplezier!

Valérie Couplez

 

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: