Magazines / Nr 05 2016

Nr 05 2016

Tanden in digitalisering
De nieuwe generatie plaatbewerkers, het is de vlag waarachter Euroblech zich deze editie zal scharen. Wie er de beurscatalogi op na slaat zal echter weinig revolutionairs qua exposanten onder de zon aantreffen en vooral veel van dezelfde namen dit jaar zien terugkeren naar deze wereldwijde hoogmis. Maar wat is er dan aan het veranderen in de maakindustrie dat dergelijke bewoordingen rechtvaardigt, zelfs wanneer we de dichterlijke vrijheid van de marketeer achterwege laten? Want de organisatoren zijn zeker niet de enige die de plaatbewerkingsindustrie op een kantelpunt zien.

De belangrijkste trend voor maakbedrijven in het algemeen en plaatbewerkers in het bijzonder is de digitalisering. Niet alleen van de administratieve processen, maar evenzeer op de werkvloer tussen de machines door middel van een digitale productiekoppeling. Door de alsmaar kleiner wordende seriegroottes, weerklinkt de lokgroep om een first time right productie immers steeds harder. Die moet dan, als het eventjes kan, ook nog snelle omsteltijden en korte doorlooptijden garanderen en uiteraard een betere kwaliteit afleveren. Dat staat de plaatbewerker te doen. Digitalisering is dus in feite allerminst een doel. Het is daarentegen het instrument bij uitstek om als producent tegemoet te komen aan de strengere eisen die de sector oplegt.

Dit zal hand in hand gaan met een nog verdere automatisering van het productieproces. Denk in de eerste plaats aan slim ontvouwen en automatisch nesten. Robotisering, wat in onze vorige editie uitgebreid aan bod kwam, is ook een mogelijkheid, maar fabrikanten van plaatbewerkingsmachines komen evenzeer met hun eigen oplossingen om machines automatisch te beladen vanuit torenmagazijnen, te ontladen en de uitgeworpen producten al netjes te sorteren. Deze mogelijkheid tot volledig onbemand produceren wil daarom niet zeggen dat de operator overbodig geworden is. Integendeel, hij blijft zijn waarde hebben om allereerst de machine op te volgen maar daarnaast ook de productkwaliteit. Manarm of manloos produceren biedt plaatbewerkers de optie van een extra shift, wanneer de werkdag er op zit. De ‘eenvoudig te maken’ producten die ’s nachts worden afgewerkt door de machine en ’s ochtends klaarliggen voor verwerking of verzending.

Weinig plaatbewerkers zijn vandaag echter al vergevorderd in dit verhaal. Niet omdat de wil zou ontbreken of omdat ze de meerwaarde van digitalisering en automatisering niet naar waarde zouden schatten. Uit een peiling van Agoria eerder dit jaar bleek dit bij het gros van de bedrijfsleiders (94%) bovenaan de agenda te staan. Voor Agoria is het duidelijk dat de Vlaamse regering wat dat betreft wat meer kan doen dan ze in haar septemberverklaring belooft. “De motor draait maar om de turbo te activeren moet geïnvesteerd worden in digitalisering. Wil de Vlaamse regering een hervormings- en investeringsregering zijn, dan moet ze haar tanden zetten in de digitalisering”, aldus Wilson De Pril, directeur-generaal van Agoria Vlaanderen.

Maar bedrijfsleiders worstelen bovenal nog met wat digitalisering en automatisering concreet kan betekenen voor hun bedrijf en hun bewerkingsprocessen. En bovenal wat dan voor hen exact de juiste technologie kan zijn. Want de ontwikkelingen gaan net vandaag razendhard. Euroblech kan dan voor plaatbewerkers een ideale verkenning zijn van wat er allemaal beweegt in de markt en een ideale gelegenheid om het eigen traject uit te stippelen.

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: