Magazines / Nr 05 2019

Nr 05 2019

Tot de rook om je hoofd is verdwenen

Lassen, lassen, lassen, het zal deze editie meer dan anders de klok slaan en daar is niks mis mee. Met de Welding Week staat in november immers het grootste lasevent van de Benelux op het programma. Een evenement dat, meer nog dan de technologische sprongen vooruit, de lasser centraal zet. Een edel ras, waar vele productiebedrijven om schreeuwen want ze lijken haast met uitsterven bedreigd. Veel jongeren halen hun neus op voor technische beroepen. Nochtans is wat lassers doen met de vlam die uit hun lasbron komt niks minder dan kunst. Een vak om in ere te houden.

We beseffen het misschien niet altijd maar laswerk zit inherent verweven in ons dagelijkse leven. Die brug waar u deze ochtend over reed en de auto waarmee u dat deed? Die ramen waar u doorkijkt?
Die kookpotten waarin u vanavond misschien zal roeren? Stuk voor stuk tot stand gekomen dankzij lassers. We kunnen niet zonder hen. Dus dan doen we er uiteraard goed aan om de lassers die er wel nog zijn, die wel nog elke dag het beste van zichzelf geven, zo goed mogelijk te beschermen. Lasrookafzuiging moet daarom een natuurlijke reflex zijn voor alle laswerkzaamheden. Aan de bron, op de toorts, centraal of in de ruimte … het maakt niet uit, zolang de lasrook zijn gezondheid maar niet kan schaden.

Lassers maken zich soms zelfs niet altijd even druk om de gezondheidsrisico’s waar lasrook mee gepaard gaat. Het is immers pas jaren nadat de lasrook om het hoofd is verdwenen dat de meest ernstige gevolgen zichtbaar worden in de longen. Last het werken met pistolen met toortsafzuiging minder handig? Biedt een lashelm op overdruk niet het perfecte zicht op de las? Dat mag niet uitmaken. Waak erover dat uw lassers steeds over de juiste bescherming beschikken bij alles wat ze doen, zelfs als ze daar zelf weigerachtig tegenover staan. De jongere generatie lijkt wat dat betreft toch al te zijn wakker geschud. Dus hopelijk zijn we op de goede weg.

En nu we toch bezig zijn. Motiveer uw lassers ook om nieuwe technologie te omarmen. Als Welding Week een ding duidelijk zal maken dan is het dat lasprocessen, -materialen, -technieken, -verbruiksgoederen … evolueren. Wat gisteren de meest rendabele en efficiënte manier was om twee stukken te verbinden is dat niet noodzakelijk vandaag nog. Een bezoek aan de Welding Week kan dan inspiratie geven om nieuwe zaken te ontdekken en meteen uit te proberen. Want als er één ding gelijk gebleven is op de beursvloer, dan is het dat de vonken er zullen van af spatten.

Veel leesplezier!

Valérie Couplez

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: