Magazines / Nr 06 2016

Nr 06 2016

Gematigd positief klinken op 2017
Het is weer die tijd van het jaar. Een hopelijk spetterend einde van 2016 moet het begin in luiden van een veelbelovend 2017. Dat is niet alleen voor boekhouders het sein om het jaar samen te vatten in cijfers. Elke sector maakt haar eigen balans op. De Belgische metaalindustrie kan ondanks de hoge concurrentiekracht een behoorlijk positief rapport neerleggen in 2016. Waar de groei deze tijd vorig jaar weliswaar op de boeken stond maar nog magertjes bleef (0,2%), gaat men er dit jaar in volle procenten op vooruit. Dat betekent dat het gros van de bedrijven groen kleurende cijfers kan voorleggen. Gemiddeld zouden bedrijven uit de maakindustrie het 2% beter doen. De stijgende lijn van de voorbije jaren kan dus ook nog over het streepje van 2017 heen getrokken worden. Dat heeft vooral te maken met de grotere investeringsbereidheid bij bedrijven, wat er op wijst dat het wankele vertrouwen van weleer stilaan meer voet aan wal krijgt.

Dat vraagt echter om een vervolg in de twaalf maanden die voor ons staan. Vooralsnog blijft de stemming gematigd positief in alle voorspellingen. Er wordt een anderhalve procent vooruitgang vooropgesteld tegen het einde van 2017, al zal het niet overal een traject van rozengeur en maneschijn worden. De overcapaciteit die in 2016 gold voor minder complexe metaalbewerkingen is weliswaar afgebouwd, maar zal de prijzen ook het komende jaar nog onder druk houden. Wie er dan aan de groene kant van de lijn eindigt en wie aan de rode kant, zal veel te maken hebben met de sector waaraan geleverd wordt. De slinger van de bouwconjunctuur lijkt bijvoorbeeld in de juiste richting te slaan voor investeringen. Ook de keuzes die de metaalbewerker maakt in zijn producten en zijn te bedienen klanten zullen een rol spelen. Het bieden van toegevoegde waarde is een belangrijk element om verder te groeien. Dat hebben sommige bedrijven reeds goed begrepen. Zo kan u hier lezen hoe Buysmetal investeerde in een bandzaagautomaat om profielen voortaan perfect op maat van zijn klanten te snijden.

Digitalisering zal ook in 2017 zijn sporen nalaten op ondernemen in de metaalindustrie. Het vraagt van ondernemers immers een nieuwe blik op hun verdienmodel. Zo kan het een instrument zijn om de communicatie met de klant te optimaliseren of weer die toegevoegde waarde te realiseren. U staat er als metaalbewerker gelukkig niet alleen voor. Ook machinefabrikanten zetten hard in op software en complexe algoritmes die het alledaagse bestaan op de werkvloer gevoelig vereenvoudigen. Tijdens de voorbije EuroBLECH had elke exposant wel ergens het label Industrie 4.0 aan zijn stand hangen. Toch is het van belang om u niet te laten verblinden door toeters en bellen, maar net dat traject te kiezen dat uw productieproces echt vooruit zal helpen in de richting van een smart factory. Hogere productiviteit, snelheid en automatisering worden de komende jaren sowieso de antwoorden op de uitdagingen van kleiner wordende series en verkorting van de doorlooptijd. Wie dat weet te combineren met de inbreng van specifieke kennis en vaardigheden, lijkt goed op weg om aan het eind van 2017 een positieve balans te kunnen opmaken.

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: