Magazines / Nr 06 2017

Nr 06 2017

Voer vernieuwing door
2017 mag dan wel nog niet volledig ten einde zijn, toch wordt al druk gespeculeerd over wat 2018 te bieden zal hebben. Het nieuwe jaar krijgt in elk geval een positief elan om op voort te bouwen. Volgens de schatting van de maandelijkse enquête van de Nationale Bank onder 6.000 bedrijfsleiders is er een duidelijke opleving van de bedrijvigheid in de technologische industrie. De investeringen zouden met ongeveer 8,5% toenemen. Een serieuze boost, die vooral te danken is aan de sector van de transportmiddelen die een stijging met 45% laat optekenen. Maar ook alle andere sectoren zouden er op vooruitgaan, zij het iets aan een iets bescheidener tempo (tussen 2% en 5%). Dat deze voorspellingen niet op los zand gestoeld zijn, zal u als ondernemer ongetwijfeld zelf al gemerkt hebben. De levertermijnen bij machinefabrikanten groeiden ook aan. Wie zich dus beter wil wapenen in de concurrentiestrijd, moet met andere woorden vandaag vooruitziend zijn en durven springen.

Ook voor 2018 wordt een gunstig investeringsklimaat voorspeld, behalve dan in de sector van de transportmiddelen. De uitzonderlijke investeringsinspanning van 2017 zal ervoor zorgen dat de montagebanden klaar zijn voor de toekomst en dus voorlopig geen verder gevolg krijgen en aanzienlijk afnemen. Dat geldt overigens ook ten dele voor de metaalindustrie (exclusief de staalindustrie). Het komende jaar zal hier echter geen rode cijfers in investeringsbereidheid brengen, maar eerder een status quo. De benutting van de productiecapaciteit bij bedrijven blijft sowieso wel hoog liggen (boven 80%) waardoor ze in toenemende mate onder druk komt te staan en de behoefte aan nieuwe capaciteit zal aangroeien. Zeker gezien de schaarste aan technische talenten. Qua omzet spreken de verwachtingen van de Nationale Bank over een stijging van 3% voor 2017, waar in 2018 dan nog eens 2,5% bovenop komt. Dat maakt dat de technologische industrie nu toch al enkele kwartalen een beweging in crescendo blijft maken.

Met de barometer op gunstig, is het moment bij uitstek aangebroken om vernieuwing door te voeren op en rond uw productievloer. De komst van digitalisering opent voor maakbedrijven bijzonder veel mogelijkheden voor een efficiëntere productie en nieuwe businessmodellen. Met andere woorden, voor een sterkere concurrentiepositie. Maar dan moet u dus zoals gezegd durven investeren in nieuwe technologie. En daarvoor hoeft uw fabriek geenszins te transformeren naar een futuristische, onherkenbare werkplek. Er zijn heel wat kleine stappen te zetten in digitalisering en connectiviteit die u laaghangende vruchten zullen aanreiken. Of heel wat onderdelen van uw productieproces die nog niet de aandacht gekregen hebben die ze verdienen, logistiek bijvoorbeeld. Om u te helpen door de bomen het bos te zien, vindt u in dit magazine ook onze noviteiten special, een verzameling van markante innovaties uit 2017 die u en uw medewerkers het werken in 2018 een stuk aangenamer zullen maken.

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: