Tagarchief: Abicor Binzel

Tot 99% schadelijke lasrook verwijderen bij de bron

Seminarie_rookafzuiging_2
Lees het gehele artikel

Het gaat de goede kant op. De nieuwe generatie lassers kent de gevaren verbonden aan lasrook en wil daarvoor de juiste bescherming krijgen en gebruiken. Over welk lasproces het ook gaat, de beste oplossing is de lasrook zo dicht mogelijk bij de bron afzuigen. 90 tot 99% van de schadelijke deeltjes wordt zo al verwijderd. Abicor Binzel staat gebruikers hierin met raad en daad bij. Het beschikt niet alleen over de juiste technologie aan laspistolen en afzuigunits, maar ook over de kennis en kunde om te helpen met opleiding en demonstraties in de praktijk.

“Soms moet je iets zien om het te kunnen geloven.” Onder dat motto organiseerde Abicor Binzel samen met het Belgisch Instituut voor Lastechniek en Air Products eind november een seminarie over de gevaren van lasrook en hoe die risico’s geminimaliseerd kunnen worden. Dat gebeurde bij Don Bosco in Sint-Denijs-Westrem (nabij Gent). Niet toevallig die locatie, want de leerlingen van het zesde en zevende jaar werden in de voormiddag als eersten op het programma getrakteerd. 

“We willen ook de toekomstige generatie lassers sensibiliseren over de kwalijke gevolgen van lasrook”, zegt Alain Van Kerrebroeck, commercieel verantwoordelijke bij Abicor Binzel. “Je merkt dat de nieuwe generatie meer begaan is met haar gezondheid. Als je ze de juiste technologie aanreikt om de risico’s weg te nemen, dan gebruikt ze die graag. En dat is maar goed ook, want elke euro die je investeert in preventie, hoef je later niet aan doktersrekeningen te besteden.”

Abicor Binzel organiseerde samen met het Belgisch Instituut voor Lastechniek en Air Products eind november een seminarie over de gevaren van lasrook en hoe die risico’s geminimaliseerd kunnen worden.

Bronafzuiging beste oplossing

Abicor Binzel zet zich al jaren in om lassers duidelijk te maken dat het anders en beter kan. Het kiest daarbij resoluut voor bronafzuiging. Van Kerrebroeck: “Door te kiezen voor laspistolen met bronafzuiging neem je, afhankelijk van de laspositie, 90 tot 99% van de schadelijke stoffen weg vooraleer ze zich in de werkplaats kunnen verspreiden. Zo bescherm je niet alleen de lasser zelf, maar ook iedereen die rondom hem aan het werk is.” 

Een bezorgdheid die ook de wetgever deelt. Hij legt een MAC-waarde vast, die vertelt hoeveel partikels er nog in de lucht aanwezig mogen zijn. “In Nederland en Duitsland ligt die grens al jaren scherper dan bij ons. Daar zie je dat PBM’s en bronafzuiging al helemaal ingeburgerd zijn. Hier gaat het ook meer en meer de goede kant op. Onder andere dankzij de inspanningen van het onderwijs om jongeren bewust te maken van de gevaren.”

Comfort voor lassers

In het verleden bleef technologie die de gezondheid van lassers kan vrijwaren vaak ongebruikt op het schap liggen. “Te log, te zwaar”, klonk het over laspistolen met bronafzuiging. Niks is minder waar, vandaag. 

“Er zijn enorme inspanningen geleverd om de ergonomie en de gebruiksvriendelijkheid van dergelijke laspistolen te verbeteren. De laatste generatie xFUME® laspistolen zijn het neusje van de zalm, wat dat betreft. Dat is ook meteen het nut van zo’n demonstratie”, gaat Van Kerrebroeck verder. “Je kan letterlijk tonen wat voor een verschil het betekent om met of zonder bronafzuiging te werken. Daarnaast konden de aanwezigen ook ervaren dat de pistolen veel makkelijker te hanteren zijn dan ze soms denken. We krijgen vandaag amper nog opmerkingen over het gewicht van onze pistolen. Uiteraard zullen ze niet in elke omstandigheid een perfecte toegankelijkheid tot het werkstuk garanderen, maar dat geldt evenzeer voor klassieke laspistolen.”

Abicor Binzel wil ook de toekomstige generatie lassers sensibiliseren over de kwalijke gevolgen van lasrook.

Met kennis en kunde en raad en daad

Abicor Binzel vaart daarbij een resoluut open koers. “Hoewel we geloven dat onze xFUME® afzuigunits de perfecte aanvulling zijn, zijn onze laspistolen even goed uitwisselbaar met toestellen van andere merken. Omdat we geloven in het nut van bronafzuiging, en de drempel voor de gebruiker om erin te investeren zo laag mogelijk willen houden. Daarom hechten we als Abicor Binzel ook zoveel belang aan alles wat erbij komt kijken. We ondersteunen metaalbewerkers met demonstraties in de praktijk, met lasrookmetingen, met opleidingen, met tips & tricks voor de gebruikers… Alles om mee de gezondheid van de lassers te helpen beschermen”, besluit Van Kerrebroeck.  

Tot 60% gas besparen tijdens het lassen

EWR_2_Net_mitMonitor_quer_a
Lees het gehele artikel

Heeft u er zicht op hoeveel gas u verbruikt tijdens het lassen? En hoeveel u dat nu precies kost? De stijgende energieprijzen van de afgelopen maanden, met gas voorop, maken dat het ook voor u interessanter dan ooit wordt om meer inzicht te krijgen in uw gasverbruik. Met zijn EWR2 (electronic welding regulator) bezorgt Abicor Binzel lasbedrijven een zeer eenvoudige manier om hun gasverbruik in kaart te brengen en gevoelig terug te dringen. Tot 60% zelfs. Dat maakt de terugverdientijd vandaag bijzonder kort. De vernieuwde versie zet bovendien hard in op gebruiksgemak.

Wie nog een vast contract heeft voor gas, mag zich in de handen wrijven. Voor wie al aan de huidige marktprijzen is blootgesteld, is het toch even schrikken. Abicor Binzel sales director Luc Van den Abbeele: “Lasgas is een aanzienlijke kost voor een lasbedrijf. We zien dat lasgas het voorbije jaar 25 à 40% duurder geworden is. Reden genoeg voor lasbedrijven om te zien of er geen optimaliseringen mogelijk zijn. Wanneer we in gesprek gaan met klanten, blijkt dat immers heel vaak het geval te zijn.” 

Waar MIG/MAG- en TIG-lasprocessen respectievelijk om een debiet van 12 à 18 en 8 à 12 liter per minuut vragen, denkt de lasser soms argumenten te hebben om de kraan wat verder open te draaien. Meer lasgas kan weliswaar voor een betere bescherming van de las zorgen, maar in vele gevallen is dat niet nodig en is er zelfs een kritisch punt waarop een te hoog debiet net voor meer luchtwerveling en dus een hoger risico op zuurstof in de las kan zorgen. 

Het EWR2 systeem van Abicor Binzel blinkt vooral uit in eenvoud. Aan de ene kant het gas erin, aan de andere kant het gas eruit. Daartussen nog een meetshunt om de stroom te meten.

Eenvoudige controle over lasproces

Abicor Binzel heeft EWR2 ontworpen om de controle weer over te nemen en een consistente laskwaliteit te garanderen. “Lassen is een complex proces waarin bijzonder veel parameters samenkomen. EWR2 is een beveiligd systeem dat de impact van de lasser terugbrengt en bij de lascoördinator legt om tot een optimaal gasverbruik te komen”, legt Abicor Binzel product manager Jean-Paul Depessemier uit. “Dat heeft twee voordelen: een gegarandeerd lasresultaat, maar tegelijk ook een manier om de gasvoorraad beter op te volgen en bestellingen in te plannen.” 

Het EWR2 systeem van Abicor Binzel blinkt vooral uit in eenvoud. “Je hoeft bij wijze van spreken de gasleiding enkel maar in twee te knippen en het toestel ertussen te plaatsen. Aan de ene kant het gas erin, aan de andere kant het gas eruit. Daartussen nog een meetshunt om de stroom te meten. Het toestel zorgt er dan voor dat de gastoevoer op een slimme manier geregeld wordt”, aldus ­Depessemier. 

Besparingspotentieel op drie domeinen

En dat resulteert in besparingen. Uit testen blijkt dat het gasverbruik tot wel 60% lager kan liggen door de integratie van EWR2. Via de calculator op de website kan elke gebruiker zelf al ontdekken of de return on investment interessant kan zijn door het lagere verbruik. 

Depessemier: “Daar zijn drie achterliggende redenen voor. Allereerst zal de piek in het startdebiet, veroorzaakt door de overdruk, afgevlakt worden. Hoe korter EWR2 bij de laspost geplaatst kan worden, hoe beter het toestel de piek zal kunnen afvlakken en hoe groter het besparingseffect zal zijn. Hetzelfde voordeel zien we op het einde van het lasproces. Dankzij EWR2 kan de gastoevoer heel snel afgesloten worden, zodat er weinig gas verloren gaat.” 

Een derde besparingspotentieel toont zich vooral wanneer een lasrobot verschillende lassen moet realiseren. “EWR2 kan de stroomkarakteristiek van de laspost volgen en het debiet er automatisch aan aanpassen, zodat het gasverbruik geoptimaliseerd wordt.”

Schematische voorstelling van hoe EWR2 de stroomkarakteristiek van de laspost kan volgen en het debiet er automatisch aan aanpassen.

Plug-and-play oplossing voor meer inzicht

Naast een besparing die gemiddeld 30 tot 60% bedraagt, krijgt de gebruiker ook meer inzicht in het lasproces en hoe zich dat voltrokken heeft. Van den Abbeele: “De nieuwe Europese EN1090 norm vraagt om meer traceerbaarheid in het lassen. EWR2 kan hierop een perfect antwoord bieden en weet bovendien een aantal fouten te detecteren, zoals lekken in de toevoerleiding.” 

Met de lancering van EWR2 enkele jaren geleden werd het toepassingsgebied van deze technologie enorm uitgebreid en het gebruiksgemak verhoogd. Abicor Binzel voorziet nu gratis software om alle parameters eenvoudig te monitoren en te beheren. Wie voor de EWR2 Net versie kiest, legt een vaste verbinding met het bedrijfsnetwerk. Daarmee kan van eender waar in het bedrijf het lassen in real-time gevolgd worden. Wie voor de klassieke versie opteert, moet zijn laptop dan ter plaatse inloggen om in real-time te volgen of om de data na het lassen in te lezen. Maar welke versie u ook kiest, u krijgt een plug-and-play manier om meer inzicht te krijgen en minder gas te verbruiken.    

Verminderde uitstoot CO₂
Een lager verbruik van CO2-houdende lasgassen impliceert automatisch ook een lagere uitstoot van CO2 met hetzelfde percentage. Eén EWR2 met een besparing van 40% menggas (18% CO2) kan de uitstoot van CO2 tot circa 150 kg per jaar verminderen. 

Minder gasverbruik betekent ook minder wegtransport, waardoor de EWR2 tevens op dit vlak bijdraagt om de strenge klimaatdoelstellingen te bereiken.

Betrouwbare puntafzuiging voor zeer schadelijke lasrook

xFUME_TIG_action_2
Lees het gehele artikel

TIG-lassen wordt beschouwd als een bijna rookvrij lasproces. In tegenstelling tot MIG- of MAG-lassen is er aanzienlijk minder lasrook zichtbaar – maar schijn bedriegt: de ontstane lasrook is meestal onzichtbaar, maar des te gevaarlijker wanneer deze wordt ingeademd. Met de luchtgekoelde en vloeistofgekoelde xFUME® TIG- afzuigtoortsen heeft ABICOR BINZEL speciaal voor TIG-lassen afzuigtoortsen ontwikkeld die de lasrook aan de bron afzuigen en zo voorkomen dat giftige lasrook wordt ingeademd.

Het TIG-lasproces produceert enerzijds ozon en anderzijds stikstofoxide. In TRGS 905 – Technische voorschriften voor gevaarlijke stoffen, een lijst van kankerverwekkende, kiemcelmutagene of voor de voortplanting giftige stoffen – staat ozon geclassificeerd als kankerverwekkend. Ozon wordt gevormd door een reactie tussen stikstofoxide en zuurstof onder invloed van UV-straling die tijdens het lassen door de elektrische boog wordt opgewekt. Als de stroomsterkte hoger is, neemt ook de intensiteit van de UV-straling toe. Bijzonder hoge ozonwaarden worden geproduceerd bij het lassen van aluminium-siliciumlegeringen en zuiver aluminium. Ook de glanzende metalen oppervlakken van het werkstuk zelf weerkaatsen de UV-straling. Dit betekent dat zelfs op grotere afstand van het proces ozon kan worden gevormd. Door de geringe rookontwikkeling bij TIG-lassen kunnen de UV-stralen zich bovendien beter verspreiden. 

Het tweede type van uiterst schadelijke gassen die bij TIG-lassen ontstaan zijn nikkeloxide en chroom(VI)-verbindingen, vooral bij het lassen van rvs. Zij kunnen of mogen alleen worden opgevangen met een filterklasse W3 en worden verwijderd overeenkomstig de plaatselijke milieuvoorschriften.

De TIG lasrookafzuigtoortsen xFUME® TIG hebben een gecombineerd keramisch bescherminggas en afzuigmondstuk, dat een slanke front-end heeft en daardoor een zeer goed zicht op het lasproces garandeert.

Makkelijk te hanteren en efficiënt

De specificaties voor bedrijven die lassers in dienst hebben, zijn streng. De eisen voor een gezonde werkomgeving vereisen een verdere ontwikkeling van de technologie. Met de xFUME® TIG-afzuigtoortsen heeft ABICOR BINZEL zowel luchtgekoelde als vloeistof­gekoelde afzuigtoortsen ontwikkeld. 

De twee xFUME® TIG- rookafzuigtoortsen zijn lichte, makkelijk te hanteren rookafzuigtoortsen die met behulp van een mobiel rook­afzuigapparaat de schadelijke lasrook opvangen en filteren aan de bron (filterklasse W3). De FES-200 W3 en FEC W3 lasrookafzuigunits zijn dergelijke afzuigunits en vormen samen met een xFUME® TIG afzuigtoorts perfect op elkaar afgestemde oplossingen voor lasrookafzuigsystemen. 

Puntafzuiging in combinatie met een afzuig­eenheid wordt uitgevoerd met hoogvacuümsystemen. De lasrook die tijdens het lasproces vrijkomt, wordt opgevangen met behulp van een speciaal TIG-afzuigmondstuk aan de voorkant van de TIG-afzuigtoorts en dus direct op de plaats waar de rook ontstaat. 

De rook wordt afgevoerd naar de mobiele afzuigunit, waar hij wordt opgevangen in de W3-filter en de schadelijke deeltjes worden uitgefilterd. De gereinigde lucht wordt vervolgens terug aan de omgeving afgegeven.

Goed zicht blijft gegarandeerd

De luchtgekoelde xFUME® TIG 150 tot 105 A AC (150 A DC) bij 35% inschakelduur en de vloeistofgekoelde xFUME® TIG 260W tot 185 A AC (260 A DC) bij 100% inschakelduur zijn bij uitstek geschikt voor het lassen van rvs, aluminiumlegeringen en hooggelegeerde materialen. Overal waar overwegend materialen worden gelast waarbij tijdens het lassen schadelijke lasrook vrijkomt, zijn de xFUME® TIG-afzuigtoortsen veilige en betrouwbare hulpmiddelen voor lassers. 

Naast het nieuw ontwikkeld, gepatenteerd, gecombineerd, keramisch beschermgas- en afzuigmondstuk, maken de xFUME® TIG-afzuigtoortsen gebruik van ABICOR BINZEL’s bewezen high-performance slijtdeelconcept met elektrodehouder. Deze bevat spantang  en spantanghouder gecombineerd in één onderdeel, biedt een groot oppervlak voor stroomoverdracht en warmteafvoer, en zorgt voor een perfecte positionering van de wolfraamelektrode. Aangezien bij dit concept de spantang als het TIG-slijtdeel wegvalt, heeft dit ook een positief effect op het voorraadbeheer en de bedrijfskosten. De TIG lasrookafzuigtoortsen xFUME® TIG hebben een gecombineerd keramisch bescherminggas en afzuigmondstuk, dat een slanke front-end heeft en daardoor een zeer goed zicht op het lasproces garandeert. TIG lasrookafzuiging wordt eenvoudig met xFUME® TIG.    

Voordelen van xFUME® TIG in één oogopslag

  • Betrouwbare afzuiging van schadelijke lasrook
  • Uitmuntend in ergonomie en bediening
  • Gepatenteerd, gecombineerd, keramisch beschermgas en afzuigmondstuk voor slank front-end
  • Zeer goede gasbescherming
  • Geschikt voor alle mobiele rookafzuig­units, speciaal voor die met filterklasse W3

Altijd efficiënte lasrookafzuiging aan de bron

xFUME_PRO_action_1
Lees het gehele artikel

Tegenwoordig zijn gezondheidsbescherming en arbeidsveiligheid voor lassers net zo belangrijk als nauwkeurige lasresultaten met een zo constant mogelijke kwaliteit. Naast de belasting van de spieren speelt ook het risico van schadelijke lasrook een rol. Hoe dichter bij de bron de lasrook kan afgezogen worden, hoe veiliger voor de omgeving. ABICOR BINZEL beschikt over de juiste oplossingen om dat op een betrouwbare en efficiënte manier te doen met de xFUME® PRO afzuigpistolen voor MIG/MAG-lassen, de xFUME® TIG afzuigtoortsen voor TIG-lassen en de xFUME® ROBO afzuigkit voor robot- of cobotlassen.

In 2018 heeft het International Research Institute of Cancer (IARC) lasrook als kankerverwekkend geclassificeerd. Het belang van gezondheid en veiligheid op het werk is dus merkbaar in strengere voorschriften inzake lasrookafzuiging. Bij puntafzuiging wordt lasrook direct aan de bron afgezogen met de voorkant  van het rookafzuigpistool en naar een mobiele afzuigunit afgevoerd. Deze filtert de schadelijke deeltjes eruit en geeft de gezuiverde lucht weer af aan de omgeving. Puntafzuiging is de meest efficiënte techniek voor het afzuigen van lasrook. Met dit zogenaamde hoogvacuümsysteem kan tot 99,95% van alle stofdeeltjes > 0,1 µm met de gebruikte filter uit  de lasrook worden gefilterd.

Naast het nieuw ontwikkeld, gepatenteerd, gecombineerd keramisch beschermgas- en afzuigmondstuk, maken de xFUME® TIG afzuigtoortsen gebruik van ABICOR BINZEL’s bewezen high-performance concept met elektrodehouder uit de ABTIG PRO serie.

Kenmerken van de xFUME® PRO rookafzuigpistolen

Vergeleken met het gros van de op de markt verkrijgbare afzuigpistolen is de xFUME® PRO lijn van afzuigpistolen bijzonder licht en handig in gebruik. Met deze rookafzuigpistolen hebt u het gevoel dat u standaard MIG-/MAG-pistolen in uw hand houdt. Gewoonlijk zijn lasrookafzuigpistolen niet erg populair onder lassers, omdat ze als nogal zwaar en log worden beschouwd. De xFUME® PRO afzuigpistoollijn van ABICOR BINZEL is daarentegen niet alleen veel gemakkelijker te hanteren, alle afzuigpistolen hebben ook een relatief slank front-end, waardoor een goed zicht op het proces gewaarborgd is.

Kenmerken van de xFUME® TIG afzuigtoortsen

TIG-lassen wordt beschouwd als een bijna rookvrij lasproces. In tegenstelling tot MIG- of MAG-lassen is er aanzienlijk minder lasrook zichtbaar. Maar schijn bedriegt: de ontstane lasrook is meestal onzichtbaar, maar des te gevaarlijker – vooral bij hooggelegeerde materialen en aluminium – wanneer deze wordt ingeademd. Met de lucht- en vloeistofgekoelde xFUME® TIG- afzuigtoortsen heeft ABICOR BINZEL speciaal voor TIG-lassen afzuigtoortsen ontwikkeld, die de lasrook aan de bron afzuigen en zo voorkomen dat giftige lasrook schade kan aanrichten. Naast het nieuw ontwikkeld, gepatenteerd, gecombineerd keramisch beschermgas- en afzuigmondstuk, maken de xFUME® TIG afzuigtoortsen gebruik van ABICOR BINZEL’s bewezen high-performance concept met elektrodehouder uit de ABTIG PRO serie. Deze combineert spantang  en spantanghouder in één onderdeel, biedt een groot oppervlak voor stroomoverdracht en warmteafvoer en zorgt voor een perfecte positionering van de wolfraamelektrode. Aangezien bij dit concept de spantang als het TIG-slijtdeel wegvalt, heeft dit ook een positief effect op het voorraadbeheer en de bedrijfskosten.

De schadelijke lasrook wordt achter het gasmondstuk opgevangen. Een goede toegankelijkheid van de robottoort

Kenmerken van de xFUME® ROBO afzuigset

MIG-lassen en MAG-lassen in het bijzonder genereren veel lasrook die uit de robot­cellen moet worden afgezogen. Bij de afzuiging van lasrook met behulp van stationaire afzuigsystemen wordt gewoonlijk geen rekening gehouden met het feit dat veel werknemers in de productiehal aan het werk zijn. Wanneer een robotcel of een lasgordijn wordt geopend, komen er altijd lasdampen vrij en worden deze onbedoeld ingeademd. Dit moet vermeden worden. De xFUME® ROBO afzuigkit wordt met adapterhulzen op de hals van de robottoorts gemonteerd. Deze hulzen vangen variaties in diameter gemakkelijk op en maken het mogelijk de kit op verschillende types zwanenhalzen (eenvoudig) te monteren. De schadelijke lasrook wordt achter het gas­mondstuk opgevangen. Een goede toegankelijk­heid van de robottoorts tot het proces – zelfs in krappe posities – is dus gegarandeerd.

Blootstelling aan lasrook hangt niet alleen af van lasrookafzuiging

RAB_GRIP_HE_Action_interpoliert kopiëren
Lees het gehele artikel

De keuze voor een bepaald systeem garandeert echter nog geen gezonde en veilige werkomgeving. Er zijn veel meer factoren die de lasrookontwikkeling beïnvloeden. Een overzicht. 

Eind 2020 bracht de Vlaamse milieumaatschappij het rapport Uitstoot en luchtkwaliteit in Vlaanderen uit. Een van de conclusies was dat de luchtkwaliteit in 2019 beter was dan een tiental jaar geleden. Er is een duidelijke daling van fijn stof, zwaveldioxide en zware metalen te bespeuren. Door saneringsmaatregelen zoals het plaatsen van filters en door het gebruik van zwavelarme brandstoffen stootten de industrie en energiesector minder vervuilende stoffen uit. Schone lucht is een voorwaarde om gezond te leven. Niet alleen buiten of in de privésfeer, maar ook op het werk is dit essentieel. De afgelopen jaren zijn de gezondheidsstandaarden in industriële sector al aanzienlijk verbeterd. Toch zijn er soms behoorlijke inspanningen nodig om op de werkplek schone lucht te kunnen garanderen. Neem de lucht op werkplekken waar laswerkzaamheden plaatsvinden. Lasrook kan behoorlijk wat risico’s voor de gezondheid met zich meebrengen. Lasrook is de verzamelterm voor het mengsel van gassen, deeltjes en dampen dat vrijkomt bij laswerkzaamheden of processen zoals thermisch snijden of plasma­snijden. De lasrook bevat enerzijds deeltjes met een diameter van 10 nm tot 2 μm die snel kunnen samenklonteren en anderzijds diverse gassen. Deze kunnen tijdens het lasproces zijn toegevoegd als beschermgas (denk aan helium, koolstofdioxide, argon) of ontstaan tijdens het lasproces (sikstofdioxide, ozon) zelf. 

Samenstelling lasrook

De samenstelling van de lasrook wordt grotendeels bepaald door de samenstelling van de verbruiksmaterialen (lasdraden en -elektroden) en door de samenstelling van het materiaal. Lassen met massieve draad zorgt bijvoorbeeld voor minder blootstelling aan lasrook dan lassen met gevulde draad. Wanneer tijdens het lassen naast de lasdraad ook een elektrode wordt gebruikt, zoals onder andere bij het MIG- en MAG-lassen, zal het type elektrode dat wordt gebruikt eveneens van invloed zijn op de hoeveelheid lasrook die vrijkomt. Belangrijk is in elk geval dat de maximaal toegestane concentratie (5 mg/ m³ voor België, 1 ­­mg/ m³ voor Nederland) niet wordt overgeschreden aangezien dit uiteindelijk kan leiden tot ernstige schade aan de luchtwegen op korte of lange termijn. De gezondheidsrisico’s zijn op korte termijn irritatie aan ogen, neus of keel of metaaldampkoorts (toxische inhalatiekoorts). Op de langere termijn kan blootstelling aan schadelijke stoffen leiden tot kanker, hersenschade, longontstekingen, astma, huidziekten, allergieën, vruchtbaarheidsproblemen en verminderde longcapaciteit … 

Lasrook kan behoorlijk wat risico’s voor de gezondheid met zich meebrengen.

Technische aspecten

Er zijn diverse omstandigheden op de laswerkplek die van invloed zijn op de blootstelling aan lasrook. Ten eerste zijn er technische aspecten van de lasmethode. Hieronder vallen onder meer de las-of snijtechniek (MIG, MAG, TIG, plasmasnijden …), het gebruik van het type bewerkt metaal of legering maar ook de stroomsterkte van het lasproces, de inschakelduur (boogtijd) en het feit of laswerkzaamheden handmatig dan wel geautomatiseerd worden uitgevoerd. Wie een risicoanalyse wil maken om te bepalen in welke mate er blootstelling is aan lasrook, zal deze technische aspecten moeten meenemen in zijn boordeling.  

Werkplekomstandigheden

Een tweede categorie waar men rekening mee dient te houden, zijn de werkplekomstandigheden. Bedrijven zullen moeten beoordelen in welke mate er sprake is van ruimtelijke ventilatie in de besloten dan wel open ruimte en welk type ventilatiesysteem er is geplaatst met welk ventilatiedebiet. Wat eveneens een rol speelt is of de werkplaats open dan wel gesloten toegangspoorten of deuren heeft, of er bronafzuiging op de laswerkplek aanwezig is en hoe effectief deze bronafzuiging werkt. Tot slot kunnen andere stofbronnen en lasrobots in de nabijheid van lassers van invloed zijn. 

Er zijn diverse omstandigheden op de laswerkplek die van invloed zijn op de blootstelling aan lasrook.

Werkwijze van de lasser

Een derde categorie die invloed heeft op de blootstelling aan lasrook, is de werkwijze van de lasser. Het wel of niet verwijderen van verf-, olie- of vetlagen voor het lassen zorgt al voor een enorm verschil in lasrookontwikkeling. Ook of onder of boven de hand wordt gelast en of de lasser met zijn hoofd in of naast de laspluim staat, spelen een rol. Onderzoek heeft aangetoond dat wie met zijn hoofd geregeld in een laspluim staat aanzienlijk meer wordt blootgesteld aan lasrook dan wie de laspluim pertinent ontwijkt. Persoonlijke beschermingsmiddelen dragen eveneens bij aan een gezondere werkomgeving, mits deze op de juiste manier worden gebruikt. Een lasser die zijn lashelm meteen omhoogklapt of afzet na het lassen zal veel meer worden blootgesteld dan de lasser die hiermee een aantal seconden wacht. Het klinkt wellicht logisch, maar in de praktijk worden werkprotocollen niet altijd even strikt opgevolgd.  

Voorlichting

Dit brengt ons bij de laatste factor die invloed heeft op de blootstelling aan lasrook: de voor­lichting van werknemers. Naast organisatorische maatregelen draagt een goede voorlichting bij aan een veilige werkomgeving.  

Zo kunnen werknemers erop worden gewezen welke schadelijke gevolgen lasrook kan hebben en wat het correcte gebruik is van de beheersmaatregelen. Het is dan ook aan te bevelen om erop toe te zien dat de beheersmaatregelen op de juiste manier worden toegepast. In de praktijk komt het regelmatig voor dat eenmaal beheersmaatregelen en onderhoudsprogramma’s zijn ingesteld, er niet langer naar wordt gekeken. Het gebrek aan onderhoud aan het ventilatiesysteem of aan persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen leiden tot ineffectiviteit en een grotere blootstelling tot gevolg. Een duidelijke werkprocedure, goede communicatie en regelmatige reflectie leiden tot een gezondere werkomgeving.   

Waarom cobotlassen interessant kan zijn

robipak-titel_0825_b-kopieren
Lees het gehele artikel

Het gebrek aan goed geschoolde lassers op de arbeidsmarkt deed al veel bedrijven grijpen naar automatisering. Voor kleinere kmo’s is een investering in een robot vaak een brug te ver. Maar wist u dat u ook met een cobot aan het lassen kan gaan? Ze zijn gemiddeld 25% goedkoper dan hun ‘grote broer’ en maken vooral het programmeren een stuk gemakkelijker. ABICOR BINZEL combineert zijn lasapparatuur met de cobottechnologie van Universal Robots voor een inherent veilige en uitermate gebruiksvriendelijke lasoplossing. De ROBiPAK is ideaal voor kleine series en vaak veranderende lastoepassingen.

Wereldwijd verwelkomt de lasindustrie cobots met open armen. Ze zijn immers ideaal om in een ‘high mix, low volume’ productie toch robotondersteund te kunnen werken. In België loopt het voorlopig nog niet zo een denderende vaart. Volgens directeur van BINZEL Benelux Jan Laerte is de grootste drempel vooralsnog de investeringskost. “De interesse is groot, maar het financiële water blijkt voor velen nog te diep. En dat ligt niet zozeer aan de lastoebehoren, maar aan het feit dat er wel een prijskaartje aan de cobot zelf hangt. Nochtans zijn er heel wat voordelen mee te rapen, die de investering wel een gunstige terugverdientijd geven.” Die zitten voornamelijk in het gebruiksgemak, waarmee de cobot zich duidelijk differentieert van de klassieke robot. Hij vult de leemte voor bedrijven die met veel wisselende toepassingen of producten zitten. En waar er geen tijd is om telkens een nieuw programma te schrijven en in te laden. “De gemiddelde lasser zal er bijzonder snel mee aan de slag kunnen, zonder een intensieve opleiding te moeten volgen. Je hoeft dus geen aparte en dure programmeur te zoeken om die taak op zich te nemen. Daarnaast voorziet Abicor Binzel de nodige hulpmiddelen, zoals geïntegreerde lasprogrammering, zodat lassers er meteen mee aan de slag kunnen.”

De ROBiPAK is een UR+ gecertificeerde oplossing voor MIG/MAG-lassen met de cobots van Universal Robots.

Plug-and-Weld: perfecte symbiose lasapparatuur en cobottechnologie

De ROBiPAK is een UR+ gecertificeerde oplossing voor MIG/MAG-lassen met de cobots van Universal Robots. Een systeemoplossing van ABICOR BINZEL die ‘ready-to-weld’ is. Hij is immers zodanig ontworpen om de installatie op uw cobot snel te kunnen realiseren. Alle componenten zoals de krachtige, flexibele slangenpakketten of de iROB stroombron, zijn aangepast aan de kenmerken van de robots van Universal Robots en staan garant voor volledige bewegingsvrijheid en perfecte lasnaden. De Profinet-communicatie tussen de robot en de iROB-stroombron van ABICOR BINZEL in de ROBiPAK verloopt via een speciaal ontwikkelde besturingsmodule. Dankzij een stabiele communicatie tussen de twee apparaten, aangevuld met een eigen URCap ontwikkeling, kunt u eenvoudig programma’s maken om te lassen met de UR Cobot. De commando’s ‘Start Welding’ of ‘Stop Welding’, evenals de functie ‘Set Lasparameters’ helpen u om snel te programmeren. Dankzij de hoge TCP-stabiliteit programmeert u de component slechts eenmaal. Er is geen frequente aanpassing van waypoints nodig. Bovendien zorgt de xFUME ROBO afzuigset voor een compacte en efficiënte rookafzuiging.

Inherent veilige oplossing

Een belangrijk aandachtspunt bij cobotlassen is de veiligheid. Een cobot mag dan wel inherent veilig zijn, dat maakt de toepassing nog niet veilig. En lassen brengt toch de nodige risico’s met zich mee door spatten, uv-licht, uitstekende draad … Product manager Jean-Paul Depessemier: “Daarom is een geïntegreerde sturing die alle lasparameters kan beïnvloeden de enige veilige optie. Als de cobot stopt omdat hij een gevaar kan betekenen, moet je er immers zeker van zijn dat ook de lastoorts niet meer brandt. Dat kan enkel door geïntegreerd te werken. Het is de enige manier om na het doorlopen van een risicoanalyse een CE-markering te kunnen krijgen voor uw toepassing. En dat is wat Abicor Binzel met zijn ROBiPAK kan leveren.”   

Perfecte compromis tussen ­afzuigkracht en comfort

xfume_vac_advanced-rab-grip-he_action-kopieren
Lees het gehele artikel

De aandacht voor de gezondheid van de lasser en zijn omgeving gaat in crescendo. Zowel bij de nieuwe generatie lassers als bij de overheden en uiteraard ook de fabrikanten rijpt het besef dat medewerkers niet aan onnodige risico’s mogen blootgesteld worden. Toortsspecialist Abicor Binzel heeft zichzelf daarom een dubbele missie opgelegd. Werken aan de afzuigefficiëntie aan de ene kant en aan het comfort van de lasser aan de andere kant. En met resultaat. De combinatie van de RAB GRIP HE laspistolen met puntafzuiging en de xFume rookafzuigunits vormt vandaag het beste mogelijke compromis op de markt.

Lasrook kan een aanzienlijk gezondheidsrisico vormen. Deskundigen op het gebied van arbeids­veiligheid raden dan ook aan om de lasrook direct bij de bron af te zuigen. Het laspistool is het element dat zich het dichtst bij het werkstuk en het smeltbad bevindt. Geïntegreerde rookafzuiging lijkt dan ook een logische invulling. Jan Laerte, directeur van Abicor Binzel Benelux: “Lassers hebben het echter dikwijls niet begrepen op een ‘te lomp’ pistool. Dit was een heikel punt bij de lancering tientallen jaren geleden. Intussen zijn al heel wat stappen gezet, maar om ­efficiënt af te zuigen zal er altijd een luchtstroom nodig zijn en dat resulteert in een iets grotere en dus ook zwaardere uitvoering en dus een ander gevoel in de hand. Men laat zich dan soms verleiden om een slanker pistool te gebruiken maar stelt dan vast dat het amper werkt. Abicor Binzel is wel steeds verder op zoek om de beide uitersten te verenigen en het is duidelijk dat daar nog wat marge is. Er staan nog mooie alternatieven in de coulissen, klaar om later dit jaar hun weg naar de markt te vinden.”

Met de xFume VAC PRO beschikt Abicor Binzel over een zeer krachtige rookafzuigunit waarop tot vier laspistolen voor gerobotiseerd lassen kan bedienen. Zo kan hij zelfs 24/7 zorgen voor een gezonde werkomgeving.

 

Laspistolen en afzuigunits in perfecte harmonie

De huidige standaard in laspistolen met geïntegreerde rookafzuiging is de reeks RAB GRIP HE. De RAB GRIP HE wordt gekenmerkt door een goede toegankelijkheid, een hoge afzuigefficiëntie en zijn robuustheid. RAB GRIP HE combineert dankzij een innovatieve geometrie van de nozzles een effectieve gezondheidsbescherming met de best mogelijke werkomstandigheden en is geschikt voor zware industriële toepassingen. Laerte: “Deze reeks wordt binnen zeer afzienbare tijd nog wat verder verbeterd in de details. Maar niet alleen goed laspistool is van belang, het moet ook in perfecte harmonie met de afzuigunit kunnen werken. Abicor Binzel heeft zich daarom ook toegelegd op de ontwikkeling van rookafzuigunits die afgestemd zijn op de laspistolen qua onderdruk, capaciteit … De FEC reeks met cycloonwerking laat al mooie dingen zien, maar de nieuwe standaard wordt ongetwijfeld de xFume VAC Advanced.” Dit apparaat waarborgt een efficiënte afzuiging in elke industriële omgeving, zelfs onder ongunstige omstandigheden. Het is ideaal voor twee totaal onafhankelijk werkende laspistolen, levert een hoge zuigkracht, beschikt over een automatische reinigingsfunctie en is universeel inzetbaar.

Ook veilig en gezond werken rond lasrobots

Aangezien gerobotiseerd lassen steeds meer in opmars is, heeft Abicor Binzel ook de opbouwkit xFume Robo ontwikkeld. “Door de hoge inschakelduur zal er bij gerobotiseerd lassen veel rook ontstaan die zich, zonder ingrijpen, verder en verder in de productiehal verspreidt. Met de xFume VAC PRO beschikken we over een zeer krachtige rookafzuigunit waarop men tot vier laspistolen voor gerobotiseerd lassen kan bedienen. Zo kan hij zelfs 24/7 zorgen voor een gezonde werkomgeving”, besluit Laerte.   

Hoe begint u aan een ­efficiënte lasrookafvoer?

Lees het gehele artikel

In niet elk bedrijf heeft de preventieadviseur of de veiligheidsmanager een uitgebreide kennis van lassen en de lasrook die erbij ontstaat. Nochtans is dit een belangrijke voorwaarde om een oplossing, een efficiënte lasrookafzuiging op het getouw te kunnen zetten. Er zijn vijf vragen die u zich moet stellen om tot de juiste antwoorden en een veilige werkomgeving te komen.

Alles begint met de vraag: wat moet uw lasrookafzuigsysteem precies realiseren? Gaat het erom de productiehal te vrijwaren van wat overtollige lasrook? Dan kan het volstaan om een aantal afzuigarmen te monteren of om lastoortsen met puntafzuiging met een gemiddeld vacuüm te introduceren. Of moeten er gevaarlijke stoffen zoals mangaan of zeswaardig chroom verwijderd worden? In dat geval moeten zeker 90% van de dampen die ontstaan afgezogen worden om de veiligheid niet in het gedrang te brengen. In vele gevallen zal een combinatie van oplossingen zich dan opdringen om de luchtkwaliteit op een aanvaardbaar niveau te krijgen.

Hoeveel lastoortsen heeft u nodig?

Het lijkt misschien een simpele vraag, maar ze heeft wel degelijk een impact op welke technische oplossing het beste zal renderen, een mobiele unit of een centraal afzuigsysteem. Als het maar over een handvol pistolen gaat, zijn draagbare vacuümsystemen de beste keuze. Een grotere werkruimte met verschillende lasposten zal daarentegen gebaat zijn met een centraal afzuigsysteem. De initiële investeringskost zal weliswaar hoger liggen, maar de winst kan gemaakt worden met minder onderhoud en minder gebruikskosten. Verlies bij de keuze voor laspistolen nooit de basisregel uit het oog: ze moeten afgestemd zijn op de stroomsterkte en (de toegang tot) het werkstuk. Lastoortsen met puntafzuiging zullen pas efficiënt werken als hiermee rekening gehouden is. De lengte van het pistool houdt men ook het beste in het achterhoofd: hoe langer de toorts, hoe groter de verliezen in zuigkracht kunnen zijn.

Een uitgebreide kennis van lassen en de lasrook die erbij ontstaat is een belangrijke voorwaarde om een efficiënte lasrookafzuiging op het getouw te zetten.

 

Wat zijn de parameters voor mijn laspistool?

De vier voornaamste parameters in de keuze voor een laspistool zijn de stroomsterkte, de gasmengeling, de draaddiameter en het basismetaal. De stroomsterkte zegt iets over of je waterkoeling nodig hebt. Van zodra de stroomsterkte 340 A overschrijdt en het toestel 60% van de tijd aan het werk is, zal dat de voorkeur genieten. Wil je toch liever luchtkoeling dan zal gekeken moeten worden naar een zwaardere draad om de gewenste stroomsterkte te halen. Maar dit belast de lasser en de slijtagedelen meer. Bij het gasmengsel speelt vooral de aan- of afwezigheid van argon een rol. Als er veel argon gebruikt wordt, zal het pistool waarschijnlijk warmlopen en dan kan er weer beter naar waterkoeling gegrepen worden. Dat zal ook betekenen dat er meer lasrook ontstaat waardoor een krachtiger rookafzuigsysteem nodig kan zijn. Elke lastoorts is beperkt in de draaddiameter die hij kan ondersteunen.   

Diameters zoals .094 kunnen het moeilijk maken om voor puntafzuiging te opteren, gezien de luchtafvoer in het gedrang kan komen. Alles onder .062 kan echter zonder beperkingen. Bij het draadmateriaal maakt het verschil of het om rvs, mangaan of een mangaanlegering gaat. Om de meest gevaarlijke metalen partikels op te vangen en te filteren kan een gecertificeerd systeem nodig zijn.

Waar is er energie beschikbaar?

Veel bedrijven houden geen rekening met de energievereisten die verbonden zijn aan rookafzuiging. Ze hebben deze uiteraard wel voorzien op het stroomverlies van de las­machine, maar dat is het enige 230 V eenfasige stroom­verlies. De meeste lasrookafzuigsystemen op hoog vermogen moeten op 208 of 230 V kunnen draaien. Lagere vermogens kunnen het misschien wel stellen met 115 V maar dat gaat dan ten koste van de zuigkracht en de prestaties van de puntafzuiging op de lastoorts. Als er geen ander stroomverlies is, kan het een oplossing zijn om de unit wat verder te plaatsen en extra slangen te plaatsen van de vacuümunit naar de lastoorts. Maar als je een rookafzuig­systeem met hoog vermogen en hoge debieten toepast, kan er geconnecteerd worden zonder compromissen te moeten sluiten in prestaties.

Verlies bij de keuze voor laspistolen nooit de basisregel uit het oog: ze moeten afgestemd zijn op de stroomsterkte en (de toegang tot) het werkstuk.

 

Wat is de status van het gebouw?

In een bestaand gebouw is het niet altijd even evident om een centraal rookafzuigsysteem te integreren. Te grote ruimtes, zeer hoge plafonds, de aanwezigheid van rolbruggen kunnen stuk voor stuk belemmerende factoren vormen om tot een praktische oplossing te komen. Het is dus cruciaal om ook het gebouw in overweging te nemen.

Conclusie

Aan de hand van deze vragen kan je tot een slimme en duurzame investering komen om de werkomgeving voor alle medewerkers schoner, productiever en conform alle wettelijke vereisten te krijgen. Uiteraard zullen er tijdens dit proces nog andere vragen opduiken, maar als u deze vijf al voor ogen kan houden, zal het makkelijker zijn om de juiste knopen door te hakken en tot een oplossing te komen die aan de eisen van uw productie en uw budget tegemoet komt.  

De Pen | André Faber, hoofd rookafzuigtechnologie Abicor Binzel

a-faber_img_9630-kopieren
Lees het gehele artikel

Hoe gezond is uw werkomgeving?

De standaarden voor een aanvaardbaar niveau aan lasrook zijn niet eenduidig in Europa. Ze verschillen van land tot land en soms zelfs van regio tot regio. Toch kunnen we er een rode draad in ontdekken: ze worden allemaal strikter. Als de coronacrisis een blijvende impact zal hebben, dan zal dat neerkomen op hoe gezond onze werkplekken wel zijn. Iedereen moet in staat zijn om in de meest veilige omstandigheden zijn job uit te oefenen. Niet alleen de ­lasser maar ook iedereen die in de buurt aan het werk is. Daarom zal bronafzuiging de sleutel vormen tot gezond lassen.

De lasnormen vandaag in voege in België volstaan grotendeels om lassers er van te vrijwaren te veel schadelijke rook in te ademen en hun gezondheid ernstige schade te berokkenen op korte en lange termijn. Tenminste, als ze ook werkelijk in de praktijk gebracht worden. Als een lasser een pistool met puntafzuiging gekregen heeft om mee te werken, dan moet hij het op de juiste manier hanteren, elke seconde hij er mee aan het werk is. Het mag niet opzijgeschoven worden of aangepast tot de volgende inspectie eraan komt. Het is cruciaal dat iedereen in de laswereld zich hiervan bewust is en de gevaren waar ze zichzelf maar ook anderen in plaatsen wanneer ze de regels aan hun laars lappen. Dat is ook waarom er nieuwe en striktere standaarden zullen komen. Om mensen tegen zichzelf te beschermen.

Het goede nieuws is dat er vandaag al voldoende technologie voor handen is om zelfs aan de strengste standaarden tegemoet te komen. Het gaat erom bedrijven en gebruikers te overtuigen van de meerwaarde van dergelijke systemen en de drempels zoveel mogelijk te verlagen. Voor Abicor Binzel ligt de sleutel tot een gezonde werkomgeving in bronafzuiging. Als lasrook niet de kans krijgt om zich te verspreiden over de hele productieruimte, dan zal ze collega’s die in de buurt aan het werk zijn nooit kunnen bedreigen. Zij beschikken immers in vele gevallen niet over de bescherming die de lasser geniet. Wat metaalbewerkers er dan nog van weerhoudt om hierin te investeren, is dat het niet zo eenvoudig in de praktijk gebracht kan worden. Er komen heel wat factoren bij kijken om lasrook zo dicht mogelijk bij het werkstuk af te zuigen en tegelijk de efficiëntie van dat proces en het comfort voor de lasser zo hoog mogelijk te houden.

Speciale laspistolen met geïntegreerde lasrookafzuiging werden precies om die reden uitgevonden. Maar ze zijn ontegensprekelijk groter, zwaarder en moeilijker in de omgang, zowel voor lassers als lasrobots. Veel van onze ontwikkelingen de voorbije jaren hebben gepoogd de kloof met conventionele laspistolen in deze domeinen te overbruggen. En dat zal ook de komende jaren nog onze focus blijven. Maar het is even belangrijk om over een totaaloplossing te beschikken. Voor het best mogelijke resultaat moeten de rookafzuigunit en het pistool perfect synchroon samenwerken. De juiste onderdruk bijvoorbeeld is een criterium hierin en dat zal leiden tot een lager energieverbruik.

Dit is het pad dat Abicor Binzel gekozen heeft: systeemoplossingen. Misschien niet de gemakkelijkste weg want we moesten ons team vertrouwd maken met een heel nieuwe manier van denken. Maar wel de weg die de belangen van de lasser het beste behartigt: hem zo goed mogelijk beschermen tegen lasrook. En dat moeten ook lasbedrijven doen, naar dat grotere plaatje kijken en iedereen die actief is in de productiehal beschermen.    

Nieuwe ontwikkelingen in lastoortsen

xfume_vac_advanced_95-bear-kopieren
Lees het gehele artikel

Lastechniek gaat om processen die gebonden zijn aan de wetten van de fysica. De ontwikkelingen gaan daardoor niet altijd met rasse schreden vooruit. Om echt te innoveren is kennis van zaken nodig, veel kennis. En dat is wat Abicor Binzel onderscheidt van zijn concurrenten. De Duitse specialist in lastoortsen sleutelt voortdurend aan optimalisaties die twee zaken voor ogen hebben: een hoger comfort voor de lasser en hogere constantheid en efficiëntie in het lassen. En met resultaat, zodat u kosten kan besparen en een hogere productiviteit kan neerzetten.

In een lasproces komt een veelvoud van parameters samen, die allemaal hun invloed hebben in het eindresultaat. Dat de lastoorts daar toch een belangrijk onderdeel in vormt, heeft er alles mee te maken dat het net dat onderdeel is dat de lasser in handen heeft. Voor Abicor Binzel is een van de belangrijkste aandachtspunten bij nieuwe ontwikkelingen van de voorbije jaren daarom het lascomfort. Zeker voor het MIG/MAG lassen, waar zware werkomstandigheden courant voorkomen. De MB EVO reeks heeft wat dat betreft nieuwe standaarden gezet waar een ergonomisch ontwerp hand in hand gaat met robuustheid en levensduur. De luchtgekoelde laspistolen van deze reeks beschikken daarenboven over het lichtgewicht BIKOX LW slangenpakket, waardoor ze tot bijna 40% lichter zijn bij dezelfde elektrische stroomcapaciteit en belastbaarheid. Ze realiseren bovendien een langere levensduur dan conventionele pistolen.

De luchtgekoelde laspistolen van deze reeks beschikken daarenboven over het lichtgewicht BIKOX LW slangenpakket, waardoor ze tot bijna 40% lichter zijn bij dezelfde elektrische stroomcapaciteit en belastbaarheid.

 

Nieuwe koeling voor betere prestaties en langere levensduur

Bij de watergekoelde luchtpistolen is de factor gewicht minder doorslaggevend. Het ongeëvenaarde  ergonomische ontwerp van de MB EVO PRO pistolen zal weliswaar de lasser een groter gevoel van controle en comfort geven in alle lasposities, maar het verschil zit hem ook in het vernieuwde koelingsconcept dat de prestaties van deze laspistolen naar een hoger niveau tilt. Dit verhoogt niet alleen de levensduur van slijtonderdelen maar realiseert extra vermogen waardoor op hogere capaciteit kan gelast worden. Het gaat hier telkens om bijna onzichtbare veranderingen aangezien de las­pistolen er visueel quasi hetzelfde blijven uitzien, maar veranderingen die toch van groot belang zijn voor de kwaliteit van het lassen en de las.

De M12-contacttip, die rechtstreeks op de binnenbuis geschroefd wordt, zorgt voor een optimale elektrische en thermische geleidbaarheid.

 

RAB GRIP HE combineert effectieve gezondheidsbescherming met de best mogelijke werkomstandigheden en is geschikt voor zware industriële toepassingen.

 

Hogere processtabiliteit dankzij doorontwikkelde contacttips

Daarnaast zijn ook de ontwikkelingen in de contacttips van tel. Abicor Binzel slaagde erin om met enkele innovaties een nog hogere processtabiliteit te creëren. De slijtdelen van de vloeistofgekoelde W600 serie zijn zo aangepast aan de hoge prestaties van de zwanenhals. Hun ontwerp staat garant voor een extreme duurzaamheid. De M12-contacttip, die recht­streeks op de binnenbuis geschroefd wordt, zorgt voor een optimale elektrische en thermische geleidbaarheid. Voor toepassingen met zeer hoge thermische belasting en inschakelduur bieden de speciale HDS-contacttips, met hun gesinterde kern, een zeer lange levensduur. Hierdoor kan het lasproces zeer lange tijd doorgaan met behoud van de processtabiliteit. En dat is van cruciaal belang voor wie gerobotiseerd wil gaan lassen.

Het ongeëvenaarde ergonomische ontwerp van de watergekoelde MB EVO PRO pistolen zal de lasser een groter gevoel van comfort geven, maar het verschil zit hem ook in het vernieuwde koelingsconcept dat de prestaties van deze laspistolen naar een hoger niveau tilt.

 

Op elkaar afgestemde afzuigunit en laspistool voor een efficiënte afzuiging

Ook wat betreft de integratie van rookafzuiging op de laspistolen is Abicor Binzel allerminst aan het einde van zijn Latijn. Dergelijke laspistolen evolueerden al van lomp en zwaar naar een ergonomische vormgeving die desalniettemin ook afdoende blijft afzuigen. Dat moet immers hun eerste functie zijn. Dit jaar worden wat dat betreft nog nieuwe ontwikkelingen verwacht. Tijdens de afgelopen Welding Week toonde Abicor Binzel wel al wat de voordelen zijn van een rookafzuigpistool en een rookafzuigunit die perfect op elkaar afgestemd zijn qua onderdruk, capaciteit … De xFUME VAC ADVANCED is ideaal voor twee totaal onafhankelijk werkende RAB GRIP HE laspistolen met een hoge zuigkracht, een automatische reinigingsfunctie en een universele inzetbaarheid. De RAB GRIP HE wordt gekenmerkt door een goede toegankelijkheid, een hoge afzuigefficiëntie en zijn robuustheid. RAB GRIP HE combineert effectieve gezondheidsbescherming met de best mogelijke werkomstandigheden en is geschikt voor zware industriële toepassingen. 

Lasapparatuur en robottechnologie in perfecte symbiose

Lees het gehele artikel

U zal ogen tekort komen. Op de Welding Week toont Binzel Benelux in nauwe samenwerking met Abicor Binzel en Abicor Binzel Robotic Systems een overzicht van het hele gamma. Het accent ligt daarbij op een aantal nieuwe producten. Wij geven u alvast een voorproefje.

De ROBiPAK, een UR+ gecertificeerde oplossing voor het MIG/MAG-lassen, is ontworpen om de installatie op uw cobot snel te kunnen realiseren. Alle componenten, die zich reeds hebben bewezen in industriële robottechnologie, zijn aangepast aan de kenmerken van de robots van Universal Robots en staan garant voor hoogwaardige prestaties. Dankzij een stabiele communicatie tussen de twee apparaten, aangevuld met een eigen URCap ontwikkeling, kunt u eenvoudig programma’s maken om te lassen met de UR Cobot. Daarom is de ROBiPAK ideaal voor kleine series en vaak veranderende lastoepassingen.

Nauwkeurig en toekomstgericht draadaanvoersysteem

Met de MFS-V3.1 heeft ABICOR BINZEL ROBOTIC SYSTEMS een toekomstgericht draadtoevoersysteem voor lasertoepassingen ontwikkeld. De zeer precieze transmissie en de directe krachtoverbrenging in combinatie met de snelle en digitale motorbesturing met behulp van de nieuwe eBOX, vormen het middelpunt van het nieuwe MFS-V3.1 systeem. Het 2×2-aandrijfprincipe garandeert minimale slip en voorkomt vervorming van de draad. De korte acceleratie- en reactietijden, die belangrijk zijn voor lasertoepassingen, kunnen daardoor worden bereikt.

Met de MFS-V3.1 heeft ABICOR BINZEL ROBOTIC SYSTEMS een toekomstgericht draadtoevoersysteem voor lasertoepassingen ontwikkeld. Dit apparaat is ideaal voor twee totaal onafhankelijk werkende laspistolen, levert een hoge zuigkracht, beschikt over een automatische reinigingsfunctie en is universeel inzetbaar.

 

Ideale oplossing voor gezond en comfortabel MIG/MAG-lassen

Lasrook kan een aanzienlijk gezondheidsrisico vormen. Deskundigen raden aan om de lasrook direct bij de bron af te zuigen. Om dit in een industriële omgeving te waarborgen, zelfs onder ongunstige omstandigheden, biedt ABICOR BINZEL de rookafzuigunit xFUME VAC ADVANCED in combinatie met de rookafzuigpistolen RAB GRIP HE aan. Dit apparaat is ideaal voor twee totaal onafhankelijk werkende laspistolen, levert een hoge zuigkracht, beschikt over een automatische reinigingsfunctie en is universeel inzetbaar. De RAB GRIP HE wordt gekenmerkt door een goede toegankelijkheid, een hoge afzuigefficiëntie en zijn robuustheid. RAB GRIP HE combineert effectieve gezondheidsbescherming met de best mogelijke werkomstandigheden en is geschikt voor zware industriële toepassingen.

Andere innovaties

Daarnaast pakt ABICOR BINZEL uit met aangepaste slijtdelen van de vloeistofgekoelde W600 serie. Hun ontwerp, in functie van de hoge prestaties van de zwanenhals, staat garant voor een extreme duurzaamheid. Ook de nieuwe generatie kouddraadopbouwset voor de TIG-toortsen ABITIG® GRIP 200, 260 W en 450 W is nu beschikbaar. De hoogwaardige luchtgekoelde ABIMIG® A pistolen, ten slotte, zijn voorzien van slanke, rechte handgrepen. De vloeistofgekoelde ABIMIG® W pistolen vervolledigen de betrouwbare en in de markt geprezen ABIMIG® productlijn.

Technische expertise maakt het verschil in lassen

robipak-_0802_b-kopieren
Lees het gehele artikel

Lassen is vakmanschap, maar het is vandaag geen evidentie om gekwalificeerd personeel te vinden. Abicor Binzel wil zijn klanten daar op alle mogelijke manieren in ondersteunen. Al sinds zijn ontstaan houdt de fabrikant van las- en snijtoortsen vast aan zijn onafhankelijkheid om gedegen advies te kunnen geven en technische kennis te delen. Abicor Binzel houdt ook zijn vinger aan de pols van nieuwe ontwikkelingen oplossingen voor cobots, rookafzuiging en e-mobility die weer getuigen van die expertise. Want wat hypes ook mogen beloven, basiskennis zal de voorwaarde blijven om tot een mooi eindresultaat te komen.

rab_grip_he_action_interpoliert-kopieren

Het is altijd een compromis tussen zo efficiënt mogelijk afzuigen aan de bron en de lasser zo comfortabel laten werken Abicor Binzel heeft al veel geïnvesteerd en blijft ook veel investeren om dat compromis zo goed mogelijk te maken.

 

Abicor Binzel begon zijn internationale expansie in de jaren 70 met de ontwikkeling van de Euroconnector. Technische kennis was toen al wat het verschil maakte. In 1980 was Abicor Binzel Benelux aan de beurt. “Onze oprichting viel toen samen met de eerste editie van een lasbeurs. Een uitgelezen moment om te tonen wat we allemaal in huis hadden om lassers te ondersteunen”, herinnert zaakvoerder Jan Laerte zich. Intussen is Abicor Binzel op alle continenten aanwezig en mag het zich marktleider in las- en snijtoortsen noemen. Enerzijds door de sterkte in de breedte van het gamma dat werd aangevuld met de noodzakelijke lastoebehoren en robotperiferiesystemen. Anderzijds door zijn onafhankelijke positie in de markt. Laerte: “Dat geeft ons een unieke positie, tegen de huidige markttrend in. Een noodzakelijke om onze rol van technische ondersteuning te kunnen waarmaken. We kunnen vanuit R&D zelf de ontwikkelingen sturen.”

pressefoto_hairpins_fda_4894_zugeschnitten_300dpi-kopieren

Met de technologie van Abicor Binzel kunnen ook de hair pins op de kop van koperen staafjes in elektromotoren verbonden worden.

 

Veilig cobotlassen

Een van de hypes van het moment zijn de las-cobots, collaboratieve robots voor lassen die ten opzichte van hun grote broers het voordeel van intuïtief programmeren en een lagere kostprijs hebben. Vooral voor kleinere werkstukken kunnen ze van meerwaarde zijn. “Veiligheid is echter cruciaal. Een cobot mag dan wel inherent veilig zijn, dat maakt de toepassing nog niet veilig”, geeft product manager Jean-Paul Depessemier aan. “Zeker bij lassen dat extra gevaren met zich meebrengt door spatten, UV-licht, uitstekende draad … Daarom is een geïntegreerde sturing die alle lasparameters kan beïnvloeden de enige veilige optie. Als de cobot stopt omdat hij een gevaar kan betekenen, moet je er immers zeker van zijn dat ook het lasproces stopt. Dat kan enkel door geïntegreerd te werken. Het is de enige manier om na het doorlopen van een risicoanalyse een CE-markering te kunnen krijgen voor uw toepassing. En dat is wat Abicor Binzel kan leveren.”

fec_w3_81-kopieren

De ontwikkelingen focussen zich op lichter, comfortabeler en beter te gebruiken. (Beeld: Foto Studio Wiegand)

 

Efficiënte en comfortabele puntafzuiging

Een tweede thema waar veel rond gebeurt is rookgasafzuiging. “Wanneer de normen verstrengen zien we telkens een toeloop, zoals nu in Groot-Brittannië gebeurt”, vertelt Laerte. “Het is echter altijd een compromis tussen zo efficiënt mogelijk afzuigen aan de bron en de lasser zo comfortabel laten werken. Je kan er niet omheen dat er een volume rond de toorts bijkomt en dat het gewicht zal toenemen. Abicor Binzel heeft al veel geïnvesteerd en blijft ook veel investeren om dat compromis zo goed mogelijk te maken.” De ontwikkelingen focussen zich op lichter, comfortabeler en beter te gebruiken. “Een mooi voorbeeld daarvan zijn onze luchtgekoelde MB EVO PRO las- pistolen met de innovatieve lichtgewicht BIKOX LW die tot 34% gewichtsbesparing kunnen opleveren”, vult Depessemier aan. “Dat garandeert een optimaal gebruikscomfort in alle lasposities en zal dus ook voor lastoortsen met puntafzuiging een zeer interessante technologie zijn.”


Oplossingen voor E-mobility

Dat Abicor Binzel geen onbekende is bij grote autoconstructeurs heeft onder meer te maken met de intense samenwerking met Scansonic. Samen zetten ze een systeem in de markt om automatisch laserlassen een stuk eenvoudiger te maken. Om de lasnaad te volgen, dient de lasdraad als leidraad. Er zijn met andere woorden geen bijkomende sensoren of camera’s nodig voor de positionering van de laserkop en de aanpassing van de parameters. Abicor Binzel garandeert met zijn MASTER FEEDER dat de draadaanvoer bijzonder snel en uiterst nauwkeurig gebeurt. Voor elektrische wagens zal de lasnaad nog crucialer worden. Ze zijn immers een pak zwaarder, door onderdelen zoals de batterij, waardoor de constructeurs op andere plaatsen gewicht willen besparen, zonder aan stevigheid in te boeten. Dat maakt de oplossingen van Scansonic en Abicor Binzel des te wenselijker. “Onze optieken en draadaanvoersystemen helpen door hun snelheid ook de capaciteit optrekken”, weet Depessemier nog. “We kunnen ook de hair pins op de kop van de koperen staafjes in de elektromotor verbinden met onze technologie. De uitdagingen zijn nochtans niet min. Ze zijn minuscuul, super geleidend en er zit vaak isolatiemateriaal in de buurt. Ook hier weer maakt technische expertise het verschil om tot een goed werkende oplossing te komen.”