Tagarchief: afzuiging

Efficiënte lasrookafzuiging maakt productiehallen gezond en veilig

lutec-4_vlastuin-12-kopieren-1
Lees het gehele artikel

Bij lasprocessen ontstaan vaak schadelijke stoffen of dampen. LUTEC Luchttechniek is specialist op het gebied van industriële klimaattechniek en afzuiging van o.a. lasrook, lasdamp en olienevel. Op de Welding Week (stand F300 in hal 4) kan je kennismaken met de oplossingen, waaronder bronafzuiging met afzuigarmen, opmengsystemen, push-pull installaties en verdringingsventilatie.

Bij lasprocessen ontstaan vaak schadelijke stoffen of dampen. LUTEC levert systemen voor de afzuiging van lasrook en -damp.

Uit de stoffencheck app van de Inspectie SZW en de FNV met informatie over schadelijke stoffen blijkt, dat lasrook volgens de Wereldgezondheidsorganisatie kankerverwekkend is. “Dat geldt voor de dampen die bij regulier laswerk vrijkomen, maar zeker ook bij het lassen van rvs, waarbij chroom VI ontstaat. Medewerkers mogen dus niet aan lasrook blootgesteld worden,” stelt Marjan Roes, Marketingcommunicatie bij LUTEC. “We zijn gespecialiseerd in industriële klimaattechniek en afzuiging van lasrook, lasdamp en olienevel en leveren diverse soorten oplossingen, waaronder bronafzuiging met afzuigarmen, maar ook opmengsystemen, push-pull installaties en verdringingsventilatie.

Opmengsystemen en verdringingsventilatie

Opmengen is een vorm van ruimtelijke infiltratie, waarbij verontreinigde lucht uit de werkruimte afgezogen en gefilterd wordt. De gefilterde lucht wordt onder hoge snelheid ter hoogte van de lasrookdeken opnieuw in de werkruimte geblazen. Deze krachtige inblaasstroom mengt de vervuilde lucht optimaal met schone lucht, waardoor de gemiddelde vervuilingsgraad daalt. Voordelen zijn de lage investerings- en onderhoudskost, de snelle, voordelige toepassing en de eenvoudige verplaatsing en uitbreiding. “Lasrookafzuiging door verdringingsventilatie is een natuurlijke wijze van ventileren, vooral geschikt voor hoge ruimten. De schone, geconditioneerde lucht wordt onderin de productiehal ingebracht, waar de mensen werken en ademen. De vervuiling stijgt door de natuurlijke thermiek en wordt afgevoerd. De meegevoerde warmte wordt na filtering van de lucht hergebruikt in de ruimte”, geeft Roes aan. “Voordelen van dit systeem, dat voldoet aan de eisen van vandaag en morgen, zijn de toevoer van schone, frisse lucht, de reductie van de ventilatielucht tot wel 50%, de besparing op energie en gebruikskosten, de hoge rendementen (warmteterugwinning) en het feit dat bedrijven in aanmerking kunnen komen voor subsidies.”

LUTEC levert diverse soorten oplossingen, waaronder bronafzuiging met afzuigarmen.

 

In de praktijk

LUTEC installeert systemen bij kleinere én grotere metaalverwerkers, zoals Deprest NV, De Meyer Constructie, DAF Trucks en Bombardier. De wensen van de klant en de resultaten van metingen op de werkvloer worden naar een optimale installatie vertaald. Men geeft ook advies over subsidies of mogelijkheden voor energiebesparing.  

Uw afzuiging kan een heel stuk slimmer worden

istock-511197926-kopieren
Lees het gehele artikel

Schone lucht is de hoeksteen van duurzame productie. Daarom zet Nederman zich al 75 jaar in om met zijn stofafzuigsystemen mensen, machines en het milieu te vrijwaren van schadelijke partikels. Met zijn kennis en ervaring schotelt het klanten steeds future proof oplossingen voor. Met de lancering van Insight brengt Nederman ook de wereld van het Internet of Things (IoT) naar stofafzuiging. Deze monitoringtool laat metaalbewerkers toe om preventief actie te ondernemen en stilstand te vermijden.

(Beeld: Emir Memedovski)

 

Metaalbewerking is een complex proces. Er is kennis en ervaring nodig om alle factoren die voor vervuiling van de omgevingslucht kunnen zorgen in rekening te brengen.. De dikte van de plaat, is ze geolied of niet, de stroom van het lastoestel, de hoeveelheid acetyleen … het speelt allemaal een rol om tot het gepaste afzuigsysteem en de juiste filters te komen. Sales manager Configured Solutions Gunther Maes: “De metaalsector is goed geïnformeerd over de mogelijke schadelijke effecten van hun productieprocessen. Waar wij met onze expertise het verschil kunnen maken, is het vinden van de juiste invulling van die normen voor hun productieplaats. We houden de vinger aan de pols van de Europese regels en die in onze buurlanden, zodat we klanten steeds van een future proof oplossing kunnen voorzien. Eentje die op lange termijn zijn meerwaarde zal bewijzen en niet een jaar later al achterhaald is.” Naast de metaalsector is Nederman ook in nog heel wat andere domeinen actief.

De emissies per minuut, het stroomverbruik, de drukval over de filters, de trillingen in het lager … door deze gegevens samen te brengen en te analyseren in de cloud krijgen we een vingerafdruk van het stofafzuigsysteem.

 

Vingerafdruk van de werking van het stofafzuigsysteem

Dat de emissiewaarden niet overschreden worden is van cruciaal belang. In de eerste plaats voor de medewerkers in het bedrijf, maar een gezond binnenklimaat staat ook garant voor een goede werking van de machines. Stofafzuigsystemen moeten dan ook te allen tijde onberispelijk functioneren om productiestilstand uit te sluiten. Maes: “En daar komt Industrie 4.0 net om de hoek kijken. Nederman heeft een eigen IoT-oplossing ontwikkeld, Insight. Door procesdata en verschillende meetresultaten te gaan koppelen aan een monitoringsysteem, krijgt u als gebruiker een perfect inzicht in uw installatie. De emissies per minuut, het stroomverbruik, de drukval over de filters, de trillingen in het lager … door deze gegevens samen te brengen en te analyseren in de cloud krijgen we een vingerafdruk van het stofafzuigsysteem. De ideale tool om het onderhoud op af te stemmen, problemen vroegtijdig te detecteren en uiteindelijk stilstand te vermijden. Want daar draait het om.”

Nederman houdt de vinger aan de pols van de regelgeving, zodat klanten steeds een future proof oplossing krijgen.

 

Op volle snelheid blijven produceren

Nederman gebruikt deze informatie ontgonnen uit de dagelijkse praktijk op de werkvloer ook om de werking van het stofafzuig-systeem te gaan optimaliseren. “Op centrale stofafzuiging lopen er wereldwijd al verschillende proefprojecten. Vanaf oktober bieden wij deze diensten ook aan voor kleine en middelgrote filters. De klanten zijn alvast enthousiast. Een aantal detecties hebben er immers al toe geleid dat er geen productiestilstand plaatsvond. Daar ligt de winst van Insight. Door ook de stofafzuiging te monitoren, kan het productieproces op snelheid blijven doordraaien. De gegevens kunnen bovendien gebruikt worden om terug te koppelen naar bijvoorbeeld overheidsinstanties of vakbonden om aan te tonen dat uw medewerkers in een gezonde omgeving aan de slag zijn”, besluit Maes.  

 

Afzuiging aan de bron verkleint risico op blootstelling aan lasdampen

lasrookafzuiging_1-kopieren
Lees het gehele artikel

De dampen die vrijkomen bij het lassen brengen gezondheidsrisico’s met zich mee voor uw lassers. Afzuiging is dan ook de boodschap om de emissies onder een kritiek niveau te houden. Maar hoe bereikt u nu een veilig en rendabel lasproces? Waar mogelijk werpt afzuiging aan de bron zich op als meest efficiënte methode. Het risico op blootstelling wordt zo immers zo klein mogelijk gemaakt. Er bestaan diverse manieren om dat te realiseren, in functie van het product en het proces.

Bij laswerkzaamheden komen uit het smeltbad, de toevoegmaterialen en de stoffen op het werkstuk partikels en gassen vrij. Samen vormen ze lasrook die schadelijke metaaloxiden kan bevatten. Door inademing kan op korte termijn irritatie (ogen, heesheid, keelpijn) of metaaldampkoorts (toxische inhalatiekoorts) ontstaan. Op lange termijn liggen er onder andere risico’s voor afwijkende longfuncties (bronchiale astma, COPD, stoflong …) kanker en schade aan het zenuwstelsel. We ademen ongeveer 20 l/min in tijdens normale werkomstandigheden. Op jaarbasis tikt dat voor een lasser aan tot 2.300 m³ lucht. Voor België en Frankrijk ligt de grenswaarde op 5 mg/m³ (maximaal toegestane concentratie van (gevaarlijke) stoffen). Nederland legt de lat op 1 mg/m³. Men kan een aantal maatregelen nemen om de vervuiling die vrijkomt tot en minimum te beperken. Denk bijvoorbeeld aan het verwijderen van verf-, olie- of vetlagen voor het lassen. Maar wanneer de lasrook die vrijkomt nog altijd niet binnen de toleranties valt, zal men de stap moeten zetten naar afzuiging. En hoe dichter men bij de bron kan afzuigen hoe minder uw lasser zal blootgesteld worden aan gevaarlijke dampen.

Bronafzuiging door afzuigarmen

De meest populaire methode is het plaatsen van een afzuigarm aan een vast laswerk-station. De armen zijn vast gemonteerd (aan de wand of op rails) maar flexibel zodat ze ook van meerwaarde kunnen zijn voor bedrijven die werkstukken in verschillende formaten en vormen verwerken. Door voldoende aandacht te besteden aan een juiste positionering kan de rookpluim voor 100% opgezogen worden. Dit is dan ook van cruciaal belang, niet alleen voor de lasser in kwestie maar ook voor de rest van de werkplek. De afzuiging moet zo dicht mogelijk bij het werkstuk gebeuren (30 à 50 cm) en op een manier dat de lasser ook niet (te veel) gehinderd wordt in zijn werkzaamheden. Waak er steeds over dat de afgezogen lucht niet naar een ruimte gaat waar andere collega’s aan het werk zijn.

Bronafzuiging door een mobiele unit

Vaste laswerkstations kunnen dan wel gebaat zijn met een vast gemonteerde afzuigarm, niet elke productiehal is zo opgebouwd. Waar een vaste installatie niet mogelijk of wenselijk is, bieden de fabrikanten van afzuigsystemen ook mobiele afzuig- of filterunits. Deze kunnen overal naartoe gereden worden om zo dicht mogelijk bij de bron te gaan afzuigen.

Bronafzuiging op lastafel

Fabrikanten leveren tevens werkbanken voor het lassen die al uitgerust zijn met onder- en achterafzuiging. Deze lastafels voorzien van een afzuig- en filtratiesysteem kunnen dan overal op de werkvloer komen, waar er een aansluiting aanwezig is voor bestaande afvoerunits. Dit leent zich het beste voor het continu lassen van kleinere voorwerpen.

Bronafzuiging op de lastoorts

Men kan ten slotte op een lastoorts een hoog-vacuümsysteem aansluiten. Om het gasmondstuk zit dan een buis die de rook daar direct afzuigt. Door de hoge luchtsnelheid van de afzuiging en de onderdruk in het mondstuk zal ook de lasrook eromheen meegezogen worden. Een efficiënte oplossing met een klein luchtdebiet die altijd beschikbaar is wanneer u last. De lasrook zal zo al vanop een afstand van ongeveer 10 cm worden meegezogen. Belangrijke elementen om hier af te wegen zijn de ergonomie voor de lasser (zwaardere en grotere lastoorts) en de positionering. Men moet er over waken dat het beschermgas niet wordt meegezogen.   ν