Tagarchief: Puntafzuiging

Betrouwbare puntafzuiging voor zeer schadelijke lasrook

xFUME_TIG_action_2
Lees het gehele artikel

TIG-lassen wordt beschouwd als een bijna rookvrij lasproces. In tegenstelling tot MIG- of MAG-lassen is er aanzienlijk minder lasrook zichtbaar – maar schijn bedriegt: de ontstane lasrook is meestal onzichtbaar, maar des te gevaarlijker wanneer deze wordt ingeademd. Met de luchtgekoelde en vloeistofgekoelde xFUME® TIG- afzuigtoortsen heeft ABICOR BINZEL speciaal voor TIG-lassen afzuigtoortsen ontwikkeld die de lasrook aan de bron afzuigen en zo voorkomen dat giftige lasrook wordt ingeademd.

Het TIG-lasproces produceert enerzijds ozon en anderzijds stikstofoxide. In TRGS 905 – Technische voorschriften voor gevaarlijke stoffen, een lijst van kankerverwekkende, kiemcelmutagene of voor de voortplanting giftige stoffen – staat ozon geclassificeerd als kankerverwekkend. Ozon wordt gevormd door een reactie tussen stikstofoxide en zuurstof onder invloed van UV-straling die tijdens het lassen door de elektrische boog wordt opgewekt. Als de stroomsterkte hoger is, neemt ook de intensiteit van de UV-straling toe. Bijzonder hoge ozonwaarden worden geproduceerd bij het lassen van aluminium-siliciumlegeringen en zuiver aluminium. Ook de glanzende metalen oppervlakken van het werkstuk zelf weerkaatsen de UV-straling. Dit betekent dat zelfs op grotere afstand van het proces ozon kan worden gevormd. Door de geringe rookontwikkeling bij TIG-lassen kunnen de UV-stralen zich bovendien beter verspreiden. 

Het tweede type van uiterst schadelijke gassen die bij TIG-lassen ontstaan zijn nikkeloxide en chroom(VI)-verbindingen, vooral bij het lassen van rvs. Zij kunnen of mogen alleen worden opgevangen met een filterklasse W3 en worden verwijderd overeenkomstig de plaatselijke milieuvoorschriften.

De TIG lasrookafzuigtoortsen xFUME® TIG hebben een gecombineerd keramisch bescherminggas en afzuigmondstuk, dat een slanke front-end heeft en daardoor een zeer goed zicht op het lasproces garandeert.

Makkelijk te hanteren en efficiënt

De specificaties voor bedrijven die lassers in dienst hebben, zijn streng. De eisen voor een gezonde werkomgeving vereisen een verdere ontwikkeling van de technologie. Met de xFUME® TIG-afzuigtoortsen heeft ABICOR BINZEL zowel luchtgekoelde als vloeistof­gekoelde afzuigtoortsen ontwikkeld. 

De twee xFUME® TIG- rookafzuigtoortsen zijn lichte, makkelijk te hanteren rookafzuigtoortsen die met behulp van een mobiel rook­afzuigapparaat de schadelijke lasrook opvangen en filteren aan de bron (filterklasse W3). De FES-200 W3 en FEC W3 lasrookafzuigunits zijn dergelijke afzuigunits en vormen samen met een xFUME® TIG afzuigtoorts perfect op elkaar afgestemde oplossingen voor lasrookafzuigsystemen. 

Puntafzuiging in combinatie met een afzuig­eenheid wordt uitgevoerd met hoogvacuümsystemen. De lasrook die tijdens het lasproces vrijkomt, wordt opgevangen met behulp van een speciaal TIG-afzuigmondstuk aan de voorkant van de TIG-afzuigtoorts en dus direct op de plaats waar de rook ontstaat. 

De rook wordt afgevoerd naar de mobiele afzuigunit, waar hij wordt opgevangen in de W3-filter en de schadelijke deeltjes worden uitgefilterd. De gereinigde lucht wordt vervolgens terug aan de omgeving afgegeven.

Goed zicht blijft gegarandeerd

De luchtgekoelde xFUME® TIG 150 tot 105 A AC (150 A DC) bij 35% inschakelduur en de vloeistofgekoelde xFUME® TIG 260W tot 185 A AC (260 A DC) bij 100% inschakelduur zijn bij uitstek geschikt voor het lassen van rvs, aluminiumlegeringen en hooggelegeerde materialen. Overal waar overwegend materialen worden gelast waarbij tijdens het lassen schadelijke lasrook vrijkomt, zijn de xFUME® TIG-afzuigtoortsen veilige en betrouwbare hulpmiddelen voor lassers. 

Naast het nieuw ontwikkeld, gepatenteerd, gecombineerd, keramisch beschermgas- en afzuigmondstuk, maken de xFUME® TIG-afzuigtoortsen gebruik van ABICOR BINZEL’s bewezen high-performance slijtdeelconcept met elektrodehouder. Deze bevat spantang  en spantanghouder gecombineerd in één onderdeel, biedt een groot oppervlak voor stroomoverdracht en warmteafvoer, en zorgt voor een perfecte positionering van de wolfraamelektrode. Aangezien bij dit concept de spantang als het TIG-slijtdeel wegvalt, heeft dit ook een positief effect op het voorraadbeheer en de bedrijfskosten. De TIG lasrookafzuigtoortsen xFUME® TIG hebben een gecombineerd keramisch bescherminggas en afzuigmondstuk, dat een slanke front-end heeft en daardoor een zeer goed zicht op het lasproces garandeert. TIG lasrookafzuiging wordt eenvoudig met xFUME® TIG.    

Voordelen van xFUME® TIG in één oogopslag

  • Betrouwbare afzuiging van schadelijke lasrook
  • Uitmuntend in ergonomie en bediening
  • Gepatenteerd, gecombineerd, keramisch beschermgas en afzuigmondstuk voor slank front-end
  • Zeer goede gasbescherming
  • Geschikt voor alle mobiele rookafzuig­units, speciaal voor die met filterklasse W3

Technische expertise maakt het verschil in lassen

robipak-_0802_b-kopieren
Lees het gehele artikel

Lassen is vakmanschap, maar het is vandaag geen evidentie om gekwalificeerd personeel te vinden. Abicor Binzel wil zijn klanten daar op alle mogelijke manieren in ondersteunen. Al sinds zijn ontstaan houdt de fabrikant van las- en snijtoortsen vast aan zijn onafhankelijkheid om gedegen advies te kunnen geven en technische kennis te delen. Abicor Binzel houdt ook zijn vinger aan de pols van nieuwe ontwikkelingen oplossingen voor cobots, rookafzuiging en e-mobility die weer getuigen van die expertise. Want wat hypes ook mogen beloven, basiskennis zal de voorwaarde blijven om tot een mooi eindresultaat te komen.

rab_grip_he_action_interpoliert-kopieren

Het is altijd een compromis tussen zo efficiënt mogelijk afzuigen aan de bron en de lasser zo comfortabel laten werken Abicor Binzel heeft al veel geïnvesteerd en blijft ook veel investeren om dat compromis zo goed mogelijk te maken.

 

Abicor Binzel begon zijn internationale expansie in de jaren 70 met de ontwikkeling van de Euroconnector. Technische kennis was toen al wat het verschil maakte. In 1980 was Abicor Binzel Benelux aan de beurt. “Onze oprichting viel toen samen met de eerste editie van een lasbeurs. Een uitgelezen moment om te tonen wat we allemaal in huis hadden om lassers te ondersteunen”, herinnert zaakvoerder Jan Laerte zich. Intussen is Abicor Binzel op alle continenten aanwezig en mag het zich marktleider in las- en snijtoortsen noemen. Enerzijds door de sterkte in de breedte van het gamma dat werd aangevuld met de noodzakelijke lastoebehoren en robotperiferiesystemen. Anderzijds door zijn onafhankelijke positie in de markt. Laerte: “Dat geeft ons een unieke positie, tegen de huidige markttrend in. Een noodzakelijke om onze rol van technische ondersteuning te kunnen waarmaken. We kunnen vanuit R&D zelf de ontwikkelingen sturen.”

pressefoto_hairpins_fda_4894_zugeschnitten_300dpi-kopieren

Met de technologie van Abicor Binzel kunnen ook de hair pins op de kop van koperen staafjes in elektromotoren verbonden worden.

 

Veilig cobotlassen

Een van de hypes van het moment zijn de las-cobots, collaboratieve robots voor lassen die ten opzichte van hun grote broers het voordeel van intuïtief programmeren en een lagere kostprijs hebben. Vooral voor kleinere werkstukken kunnen ze van meerwaarde zijn. “Veiligheid is echter cruciaal. Een cobot mag dan wel inherent veilig zijn, dat maakt de toepassing nog niet veilig”, geeft product manager Jean-Paul Depessemier aan. “Zeker bij lassen dat extra gevaren met zich meebrengt door spatten, UV-licht, uitstekende draad … Daarom is een geïntegreerde sturing die alle lasparameters kan beïnvloeden de enige veilige optie. Als de cobot stopt omdat hij een gevaar kan betekenen, moet je er immers zeker van zijn dat ook het lasproces stopt. Dat kan enkel door geïntegreerd te werken. Het is de enige manier om na het doorlopen van een risicoanalyse een CE-markering te kunnen krijgen voor uw toepassing. En dat is wat Abicor Binzel kan leveren.”

fec_w3_81-kopieren

De ontwikkelingen focussen zich op lichter, comfortabeler en beter te gebruiken. (Beeld: Foto Studio Wiegand)

 

Efficiënte en comfortabele puntafzuiging

Een tweede thema waar veel rond gebeurt is rookgasafzuiging. “Wanneer de normen verstrengen zien we telkens een toeloop, zoals nu in Groot-Brittannië gebeurt”, vertelt Laerte. “Het is echter altijd een compromis tussen zo efficiënt mogelijk afzuigen aan de bron en de lasser zo comfortabel laten werken. Je kan er niet omheen dat er een volume rond de toorts bijkomt en dat het gewicht zal toenemen. Abicor Binzel heeft al veel geïnvesteerd en blijft ook veel investeren om dat compromis zo goed mogelijk te maken.” De ontwikkelingen focussen zich op lichter, comfortabeler en beter te gebruiken. “Een mooi voorbeeld daarvan zijn onze luchtgekoelde MB EVO PRO las- pistolen met de innovatieve lichtgewicht BIKOX LW die tot 34% gewichtsbesparing kunnen opleveren”, vult Depessemier aan. “Dat garandeert een optimaal gebruikscomfort in alle lasposities en zal dus ook voor lastoortsen met puntafzuiging een zeer interessante technologie zijn.”


Oplossingen voor E-mobility

Dat Abicor Binzel geen onbekende is bij grote autoconstructeurs heeft onder meer te maken met de intense samenwerking met Scansonic. Samen zetten ze een systeem in de markt om automatisch laserlassen een stuk eenvoudiger te maken. Om de lasnaad te volgen, dient de lasdraad als leidraad. Er zijn met andere woorden geen bijkomende sensoren of camera’s nodig voor de positionering van de laserkop en de aanpassing van de parameters. Abicor Binzel garandeert met zijn MASTER FEEDER dat de draadaanvoer bijzonder snel en uiterst nauwkeurig gebeurt. Voor elektrische wagens zal de lasnaad nog crucialer worden. Ze zijn immers een pak zwaarder, door onderdelen zoals de batterij, waardoor de constructeurs op andere plaatsen gewicht willen besparen, zonder aan stevigheid in te boeten. Dat maakt de oplossingen van Scansonic en Abicor Binzel des te wenselijker. “Onze optieken en draadaanvoersystemen helpen door hun snelheid ook de capaciteit optrekken”, weet Depessemier nog. “We kunnen ook de hair pins op de kop van de koperen staafjes in de elektromotor verbinden met onze technologie. De uitdagingen zijn nochtans niet min. Ze zijn minuscuul, super geleidend en er zit vaak isolatiemateriaal in de buurt. Ook hier weer maakt technische expertise het verschil om tot een goed werkende oplossing te komen.”