NLFR

Platform voor de metaal- & staalverwerkende industrie
De Pen | Marc Lambotte, Gedelegeerd bestuurder Agoria

De Pen | Marc Lambotte, Gedelegeerd bestuurder Agoria

Veni, vidi, flexi

Integendeel, werkgevers en werknemers hebben de voorbije maanden zij aan zij gevochten om het hoofd te bieden aan het ontij. De strijd is echter nog niet gestreden, de crisis nog niet afgewend. Daarom vraagt Agoria aan de overheid om werk te maken van maatregelen die werkgevers en werknemers in staat stellen flexibel om te springen met pieken en dalen in hun activiteitsniveau. Want alleen met de nodige flexibiliteit zullen we onze economie succesvol kunnen herstarten en samen als overwinnaars uit deze crisis komen. 

De coronacrisis heeft iedereen getroffen. Maar de impact ervan is heel wisselend gebleken voor verschillende werknemers én ondernemingen. Zo zijn er bedrijven die een piek voelen aankomen in het najaar, om de uitgestelde activiteiten op te vangen, terwijl we aan de andere kant ondernemingen of sub­sectoren (bijvoorbeeld luchtvaart) zien die heel wat minder werk verwachten door een daling van de vraag of door uitgestelde investeringen. De overheid reageerde hierop met een aantal welkome maatregelen: tijdelijke werkloosheid door overmacht, Corona-ouderschapsverlof, Corona-overuren, versoepeling van terbeschikkingstelling … Stuk voor stuk in het leven geroepen om de coronacrisis het hoofd te bieden. Maar de strijd is nog niet gestreden. Ook in de tweede jaarhelft en in 2021 valt te verwachten dat het activiteitenniveau voor ondernemingen en werknemers nog sterk zal schommelen. Daarom doet Agoria een aantal voorstellen om deze periode zo veerkrachtig mogelijk te kunnen trotseren.

De overheid moet blijven inspelen op de nood aan flexibiliteit, om de pieken en dalen in het activiteitenniveau van ondernemingen en werknemers te kunnen opvangen. We vragen een verderzetting van een aantal bestaande maatregelen, waaronder een vlotte toegang tot tijdelijke werkloosheid. Daarnaast vragen we ondersteuning van initiatieven waarbij personeel van ondernemingen met een terugval in activiteit tijdelijk aan de slag kan bij andere ondernemingen. Verder vragen we een tijdelijke verruiming van bestaande maatregelen. We denken dan aan het tijdelijk optrekken van de jaarlijkse grenzen: voor vrijwillige overuren, op vraag van de werknemer, van 120 uren naar 220 uren; voor overuren die in aanmerking komen voor vermindering in doorstorting van de bedrijfsvoorheffing, van 180 uren naar 220 uren; voor de uitbetaling van de inhaalrust voor overuren, op vraag van de werknemer, van 91 uren naar 220 uren.

Waarom is dit belangrijk? De coronacrisis heeft uiteenlopende gevolgen voor het activiteitenniveau van bedrijven. Sommige zullen een (tijdelijk) tekort aan werk hebben, terwijl andere een achterstand zullen moeten inhalen of het hoofd zullen moeten bieden aan een extra toevloed. Een succesvol relancebeleid reikt een kader aan dat alle bedrijven helpt deze moeilijke periode door te komen en de brug te slaan naar een genormaliseerde toestand. #letstechtogether   

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.