NLFR

Platform voor de metaalverwerkende industrie
Wat brengt de toekomst voor de industrie?

Elektrificatie, massaproductie en automatisatie stuwden ons levenscomfort naar nieuwe hoogtes, maar niet zonder roofbouw te plegen op de aarde en het klimaat. Industrie 4.0 biedt de kans om het tij te keren. Innovatie en digitalisering effenen het pad voor een ‘groenere’ industrie, die intelligenter, efficiënter en sneller is en bijdraagt aan een circulaire economie. En die nog steeds een drijvende kracht vormt van onze welvaart, en tegelijk een katalysator is voor een duurzame samenleving. Welke baanbrekende technologieën zullen hierin een rol spelen? En spreken we stilaan ook al van industrie 5.0? Wat zeker is, is dat data de belangrijkste brandstof zijn in de industrie van de toekomst. En dat Siemens aan uw zijde zal staan tijdens deze transitie, zoals het dat de voorbije 125 jaar ook al deed. Thierry Eeckhout, digital industries head voor België, praat u bij over de voornaamste ontwikkelingen.

De digitale transformatie betekent besluitvorming en end-to-end optimalisatie van systemen op basis van data.

“Na de eerste drie industriële revoluties – die van stoom, elektrificatie en automatisatie – luidde de vierde industriële revolutie meer dan tien jaar geleden een nieuw tijdperk in. Industriële marktleiders en voortrekkers, waaronder Siemens, stelden zich de vraag: hoe kunnen we massaproductie moderniseren en verduurzamen en tegelijk beantwoorden aan de stijgende vraag naar individueel maatwerk? Hoe kunnen IT en OT (operational technology) naadloos geïntegreerd worden? Industrie 4.0 is het antwoord, met aan de grondslag een intelligente toeleveringsketen, digitalisering en een vanop afstand gestuurde productie.”

Doorgedreven flexibiliteit

“Het belang van en de nood aan Industrie 4.0 bestonden erin een doorgedreven flexibiliteit en digitalisering mogelijk te maken die toelaat om in te spelen op onzekerheid, nu onze samenleving van de ene crisis in de andere rolt. Daarnaast verkorten de innovatiecycli, is er een tekort aan geschoolde arbeidskrachten en worden cruciale grondstoffen uitgeput. Maar de grootste uitdaging blijft de klimaatverandering, met gevolgen voor miljarden mensen en een kostprijs van triljoenen. De industrie heeft daarom win-win oplossingen nodig om zich aan te passen aan deze uitdaging. Net-zero worden zonder de kwaliteit of het concurrentievermogen op te offeren, en dat op een betaalbare manier? Digitalisering is de sleutel.” 

Thierry Eeckhout: “Elk proces, in elk bedrijf en in elke bedrijfstak, zal moeten worden geanalyseerd en geoptimaliseerd om een duurzame toekomst te bereiken.”

“Heeft Industrie 4.0 tien jaar later gebracht wat we gehoopt hadden? We staan alleszins verder dan verwacht. De industrie kan door de digitalisatie en automatisatie vandaag veel sneller reageren op verandering. Minder grondstoffen zijn nodig om meer te realiseren, terwijl de pandemie bedrijven heeft geleerd om te durven investeren in technologie om te allen tijde hun productie gaande te houden. Maar nu het ware potentieel van een gedigitaliseerde industrie duidelijk wordt, wordt ook duidelijk dat er nog heel wat te realiseren valt.”

Data als brandstof

“Zo schuilt er nog marge in de manier waarop we naar optimalisatie in productie kijken. Imperfecte producten maken en keer op keer testen tot het goed zit, kunnen we ons niet meer veroorloven. De digitale transformatie betekent besluitvorming en end-to-end optimalisatie van systemen op basis van data. Door producten te analyseren en te simuleren over hun volledige levenscyclus, van ontwikkeling over gebruik tot zelfs recyclage, kan men beter bepalen hoe het eindproduct er in realiteit uit moet zien. Ook processen kunnen van a tot z gesimuleerd worden.”

“Hiervoor zijn er enorme hoeveelheden data nodig. Die data zijn er, maar veel bedrijven weten de waarde en het potentieel ervan nog niet helemaal te ontsluiten. Datatransparantie is de eerste stap. Uit onderzoek van Siemens blijkt dat slechts 31% van de belanghebbenden gebruikmaakt van de beschikbare gegevens. Data worden meer dan ooit de brandstof van onze industrie en digitalisering is dan ook essentieel om die enorme hoeveelheid gegevens te verzamelen, begrijpen en gebruiken.”

Artificiële intelligentie, augmented reality en 5G

“Welke technologieën zullen deze data voeden? Dat is moeilijk te voorspellen. De fabriek van pakweg 2035 zal er heel anders uitzien dan de fabriek van vandaag. Sinds de eerste industriële revolutie is door mechanisatie, water- en stoomkracht steeds meer werk overgenomen door machines. Elke technologische vooruitgang –van computers en robotica tot het internet – heeft voor nog meer automatisering gezorgd. Die technologische vooruitgang zal aanzienlijk blijven, maar zelfs in de fabriek van de toekomst zal de ‘human touch’ of menselijke tussenkomst een rol blijven spelen.” 

“Artificiële intelligentie zal in de industrie alomtegenwoordig worden, waarbij machines en tools steeds vaker autonoom beslissingen zullen nemen. Ook blockchain wordt onmisbaar, terwijl augmented reality volledig ingeburgerd zal raken op de productievloer en zal helpen om digitale simulaties nog beter te toetsen aan de realiteit. 5G (en de opvolgers 6G…) zal in de industriële context krachtiger worden en snelheid koppelen aan een grotere bandbreedte. De industrial metaverse zal er sneller komen dan verwacht. Welke technologieën ook de markt zullen veroveren, ze zullen fabrieken sowieso drastisch veranderen.”

Moderne tools bieden de ruimte om samen met partners en leveranciers over de hele wereld producten te ontwerpen, te produceren, te gebruiken en te ontmantelen.

Sneller, intelligenter en vooral duurzamer

“Wat we vandaag al zeker weten, is dat de industrie van de toekomst sneller, efficiënter en duurzamer zal zijn. Wereldwijd zijn fabrieken verantwoordelijk voor een vijfde van de CO2-uitstoot en meer dan een derde van het globaal energieverbruik, terwijl amper 13% van het afval wordt gerecycleerd. 

Het is daarom zaak om een industrie te creëren die onze welvaart bevordert en tegelijk bijdraagt aan een duurzame en circulaire economie. Decarbonisatie, recyclage en hergebruik worden tekenend voor de industrie van de toekomst.” 

“Met onze hard- en software zijn we in staat om de levenscyclus van een product, van ontwikkeling tot recyclage, volledig te begeleiden, de data die dat product genereert te capteren en die data te gebruiken als input voor toekomstige ontwikkelingen. Decarbonisatie zal niet in een vacuüm gebeuren. Elk proces, in elk bedrijf en in elke bedrijfstak zal moeten worden geanalyseerd en geoptimaliseerd om een duurzame toekomst te bereiken. Door industriële ecosystemen met elkaar te verbinden, krijgen bedrijven de transparantie en intelligentie die nodig zijn voor collectieve actie. Inzicht in de actuele CO2-voetafdruk en het gebruik van alle bronnen doorheen de waardeketen, van leveranciers en distributeurs tot energieproducenten en recyclers, maakt gemakkelijk uitwisselbare informatie mogelijk om de Digital Twin verder te voeden. Decarbonisatie is geen eenvoudige taak, maar het inzetten van digitale oplossingen is een eerste stap naar een duurzaam bedrijf.” 

“Naast het mogelijk maken van versnelde innovatie in complexe producten, bieden onderling geconnecteerde digitale tools de transparantie in een bedrijf om de kosten, kwaliteit, tijd en duurzaamheid optimaal te optimaliseren. Moderne tools bieden de ruimte om samen met partners en leveranciers over de hele wereld producten te ontwerpen, te produceren, te gebruiken en te ontmantelen. Besluitvorming die gedreven wordt door data zal van cruciaal belang zijn bij het opbouwen van de succesvolle bedrijven van morgen.”    

Wat brengt de toekomst voor de industrie?

Elektrificatie, massaproductie en automatisatie stuwden ons levenscomfort naar nieuwe hoogtes, maar niet zonder roofbouw te plegen op de aarde en het klimaat. Industrie 4.0 biedt de kans om het tij te keren. Innovatie en digitalisering effenen het pad voor een ‘groenere’ industrie, die intelligenter, efficiënter en sneller is en bijdraagt aan een circulaire economie. En die nog steeds een drijvende kracht vormt van onze welvaart, en tegelijk een katalysator is voor een duurzame samenleving. Welke baanbrekende technologieën zullen hierin een rol spelen? En spreken we stilaan ook al van industrie 5.0? Wat zeker is, is dat data de belangrijkste brandstof zijn in de industrie van de toekomst. En dat Siemens aan uw zijde zal staan tijdens deze transitie, zoals het dat de voorbije 125 jaar ook al deed. Thierry Eeckhout, digital industries head voor België, praat u bij over de voornaamste ontwikkelingen.

De digitale transformatie betekent besluitvorming en end-to-end optimalisatie van systemen op basis van data.

“Na de eerste drie industriële revoluties – die van stoom, elektrificatie en automatisatie – luidde de vierde industriële revolutie meer dan tien jaar geleden een nieuw tijdperk in. Industriële marktleiders en voortrekkers, waaronder Siemens, stelden zich de vraag: hoe kunnen we massaproductie moderniseren en verduurzamen en tegelijk beantwoorden aan de stijgende vraag naar individueel maatwerk? Hoe kunnen IT en OT (operational technology) naadloos geïntegreerd worden? Industrie 4.0 is het antwoord, met aan de grondslag een intelligente toeleveringsketen, digitalisering en een vanop afstand gestuurde productie.”

Doorgedreven flexibiliteit

“Het belang van en de nood aan Industrie 4.0 bestonden erin een doorgedreven flexibiliteit en digitalisering mogelijk te maken die toelaat om in te spelen op onzekerheid, nu onze samenleving van de ene crisis in de andere rolt. Daarnaast verkorten de innovatiecycli, is er een tekort aan geschoolde arbeidskrachten en worden cruciale grondstoffen uitgeput. Maar de grootste uitdaging blijft de klimaatverandering, met gevolgen voor miljarden mensen en een kostprijs van triljoenen. De industrie heeft daarom win-win oplossingen nodig om zich aan te passen aan deze uitdaging. Net-zero worden zonder de kwaliteit of het concurrentievermogen op te offeren, en dat op een betaalbare manier? Digitalisering is de sleutel.” 

Thierry Eeckhout: “Elk proces, in elk bedrijf en in elke bedrijfstak, zal moeten worden geanalyseerd en geoptimaliseerd om een duurzame toekomst te bereiken.”

“Heeft Industrie 4.0 tien jaar later gebracht wat we gehoopt hadden? We staan alleszins verder dan verwacht. De industrie kan door de digitalisatie en automatisatie vandaag veel sneller reageren op verandering. Minder grondstoffen zijn nodig om meer te realiseren, terwijl de pandemie bedrijven heeft geleerd om te durven investeren in technologie om te allen tijde hun productie gaande te houden. Maar nu het ware potentieel van een gedigitaliseerde industrie duidelijk wordt, wordt ook duidelijk dat er nog heel wat te realiseren valt.”

Data als brandstof

“Zo schuilt er nog marge in de manier waarop we naar optimalisatie in productie kijken. Imperfecte producten maken en keer op keer testen tot het goed zit, kunnen we ons niet meer veroorloven. De digitale transformatie betekent besluitvorming en end-to-end optimalisatie van systemen op basis van data. Door producten te analyseren en te simuleren over hun volledige levenscyclus, van ontwikkeling over gebruik tot zelfs recyclage, kan men beter bepalen hoe het eindproduct er in realiteit uit moet zien. Ook processen kunnen van a tot z gesimuleerd worden.”

“Hiervoor zijn er enorme hoeveelheden data nodig. Die data zijn er, maar veel bedrijven weten de waarde en het potentieel ervan nog niet helemaal te ontsluiten. Datatransparantie is de eerste stap. Uit onderzoek van Siemens blijkt dat slechts 31% van de belanghebbenden gebruikmaakt van de beschikbare gegevens. Data worden meer dan ooit de brandstof van onze industrie en digitalisering is dan ook essentieel om die enorme hoeveelheid gegevens te verzamelen, begrijpen en gebruiken.”

Artificiële intelligentie, augmented reality en 5G

“Welke technologieën zullen deze data voeden? Dat is moeilijk te voorspellen. De fabriek van pakweg 2035 zal er heel anders uitzien dan de fabriek van vandaag. Sinds de eerste industriële revolutie is door mechanisatie, water- en stoomkracht steeds meer werk overgenomen door machines. Elke technologische vooruitgang –van computers en robotica tot het internet – heeft voor nog meer automatisering gezorgd. Die technologische vooruitgang zal aanzienlijk blijven, maar zelfs in de fabriek van de toekomst zal de ‘human touch’ of menselijke tussenkomst een rol blijven spelen.” 

“Artificiële intelligentie zal in de industrie alomtegenwoordig worden, waarbij machines en tools steeds vaker autonoom beslissingen zullen nemen. Ook blockchain wordt onmisbaar, terwijl augmented reality volledig ingeburgerd zal raken op de productievloer en zal helpen om digitale simulaties nog beter te toetsen aan de realiteit. 5G (en de opvolgers 6G…) zal in de industriële context krachtiger worden en snelheid koppelen aan een grotere bandbreedte. De industrial metaverse zal er sneller komen dan verwacht. Welke technologieën ook de markt zullen veroveren, ze zullen fabrieken sowieso drastisch veranderen.”

Moderne tools bieden de ruimte om samen met partners en leveranciers over de hele wereld producten te ontwerpen, te produceren, te gebruiken en te ontmantelen.

Sneller, intelligenter en vooral duurzamer

“Wat we vandaag al zeker weten, is dat de industrie van de toekomst sneller, efficiënter en duurzamer zal zijn. Wereldwijd zijn fabrieken verantwoordelijk voor een vijfde van de CO2-uitstoot en meer dan een derde van het globaal energieverbruik, terwijl amper 13% van het afval wordt gerecycleerd. 

Het is daarom zaak om een industrie te creëren die onze welvaart bevordert en tegelijk bijdraagt aan een duurzame en circulaire economie. Decarbonisatie, recyclage en hergebruik worden tekenend voor de industrie van de toekomst.” 

“Met onze hard- en software zijn we in staat om de levenscyclus van een product, van ontwikkeling tot recyclage, volledig te begeleiden, de data die dat product genereert te capteren en die data te gebruiken als input voor toekomstige ontwikkelingen. Decarbonisatie zal niet in een vacuüm gebeuren. Elk proces, in elk bedrijf en in elke bedrijfstak zal moeten worden geanalyseerd en geoptimaliseerd om een duurzame toekomst te bereiken. Door industriële ecosystemen met elkaar te verbinden, krijgen bedrijven de transparantie en intelligentie die nodig zijn voor collectieve actie. Inzicht in de actuele CO2-voetafdruk en het gebruik van alle bronnen doorheen de waardeketen, van leveranciers en distributeurs tot energieproducenten en recyclers, maakt gemakkelijk uitwisselbare informatie mogelijk om de Digital Twin verder te voeden. Decarbonisatie is geen eenvoudige taak, maar het inzetten van digitale oplossingen is een eerste stap naar een duurzaam bedrijf.” 

“Naast het mogelijk maken van versnelde innovatie in complexe producten, bieden onderling geconnecteerde digitale tools de transparantie in een bedrijf om de kosten, kwaliteit, tijd en duurzaamheid optimaal te optimaliseren. Moderne tools bieden de ruimte om samen met partners en leveranciers over de hele wereld producten te ontwerpen, te produceren, te gebruiken en te ontmantelen. Besluitvorming die gedreven wordt door data zal van cruciaal belang zijn bij het opbouwen van de succesvolle bedrijven van morgen.”    

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details