NLFR

Platform voor de metaal- & staalverwerkende industrie
SBM Opleiding: Expert in lean- en productiemanagement

SBM Opleiding: Expert in lean- en productiemanagement

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?

U kunt de actuele situatie van uw productieproces in kaart brengen zodat u met inzicht  de te volgen strategie kunt bepalen en uw rendement verhogen.

Introductie

Schrijf in voor de totaalopleiding of volg de 9 modules apart.

De volledige cyclus bieden wij aan een voordelig tarief aan.

De deelnemers die de volledige cyclus volgen en regelmatig aanwezig zijn op de sessies, bekomen een attest van deelname.

Omschrijving

Om te komen tot een “lean organisatie” moet u inschatten hoe uw organisatie momenteel scoort op de “leanschaal”, m.a.w. wat is het “lean DNA van uw organisatie”. U moet inzicht krijgen in de sterktes, zwaktes, opportuniteiten en bedreigingen zodat u met kennis en bagage de juiste strategische beslissingen neemt.

In de “lean organisatie” moet er absoluut voldoende aandacht zijn voor orde en netheid. De 5S methode zorgt voor de nodige borging. U moet kennis hebben van verbetertechnieken, zoals bijvoorbeeld problem solving, root cause analysis, 20/80 pareto, PDCA, … of denk aan six sigma dat streeft naar een zo klein mogelijke variatie op de bedrijfsprocessen, of denk aan het installeren van Poka-Yoke’s  om het aantal vergissingen te minimaliseren. Beide technieken streven naar een productie met geen of zeer weinig uitval.

Reduceren van omsteltijden en doorlooptijden zullen naast het feit dat deze zorgen voor kostenbesparingen, ook zorgen voor een verhoogde klantenservice, t.t.z. produceren van kleine series met een kortere levertermijn.

Om zeer snel tot betere resultaten te komen moet de leidinggevende  een goeie people manager zijn die zijn medewerkers kan coachen.

TPM kan een belangrijke bijdrage leveren bij het analyseren van machineproblemen en het formuleren van blijvende oplossingen en het verhogen van de betrouwbaarheid. De technische organisatie en de productieorganisatie worden op elkaar afgestemd en geïntegreerd. Dit leidt ons van Total Productive Maintenance naar Total Productive Manufacturing.

Om de flow door het bedrijf te verbeteren en optimaal te beheersen moet er aan productieplanning gedaan worden, t.t.z. grondstoffen, voorraden, materiaal, machines, afgewerkte goederen, personeel, … moeten op het juiste moment, in de juiste hoeveelheden en op de juiste plaats beschikbaar zijn.

Om uw bedrijf op een gestructureerde wijze om te vormen  is het noodzakelijk om de actuele situatie van het productieproces in kaart te brengen, dit bij voorkeur aan de hand van informatie verzameld op de werkvloer. Hiervoor werd een tool ontwikkeld, namelijk “Value Stream Mapping”. Dit analyse en communicatiemiddel zal de basis leggen voor een gestructureerd actieplan.

Verder mogen we niet vergeten dat het belangrijk is om ook inzicht te hebben in, en te beschikken over, de juiste kosteninformatie, teneinde de juiste beleidsbeslissingen te kunnen nemen.

En tot slot zien we dat de productiebedrijven een digitale evolutie en transformatie ondergaan. Ten gevolge van technologische ontwikkelingen zullen we geconfronteerd worden met nieuwe productiemogelijkheden. Tijdens de laatste module bekijken we een aantal van deze nieuwe technieken en staan we ook even stil bij de gevolgen van de digitalisering voor de werknemers.

Voor wie is deze opleiding bestemd?

Dit programma richt zich tot plantmanagers, productieverantwoordelijken, productieleiders of assistent productieleiders, shiftmanagers, lijnverantwoordelijken, afdelingsverantwoordelijken, algemeen verantwoordelijken, onderhoudsmanagers, operationsmanagers, kwaliteitsverantwoordelijken, logistiek verantwoordelijken en administratief verantwoordelijken.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.